Staketstolpar i kalksandsten

Läs mer

STOLPSOCKEL

Börja med sockeln till stolpen. Djupet väljs beroende på frostdjup (1,5 … 2,3 m) för att undvika att stolpar rubbas ur deras läge under vintern. Sockelstolpen kan beställas som ett färdigt element eller gjutas på plats (med eller utan fixtur). Fogen mellan sockeln och stolpen blir starkare om sockelns stålarmering (t ex ∅=6 mm) når in i betongkärnan. En särskild lämplig betong är Silikaats frostbeständiga torrbetong C20.

STOLPMODUL

Gör små hål i tätskiktet på sockeln för armeringsstänger som når ut ur sockeln. Placera fixturen för montering på det nedre skiktet och fyll den med Silikaats murbruk M10. Jämna av murbruket och ta bort fixturen. Fukta den nästa stolpmodulen och sätt den på plats. Fixturen gör det enkelt att få en rak stolpe.

FÄSTSTÅNG FÖR STAKETET

Placera fäststången för staketet på rätt höjd i murbruket. Det kan sedan användas för att montera fast trästänger eller metallstaket med bultar.

BETONGKÄRNA

När den önskade höjden har uppnåtts med stolpmoduler så armeras hålrummet i mitten  med fyra metallstänger och fylls med betong. Det rekommenderas att koppla armeringen till ändarna av sockelns armeringsjärn. Så får man en helhetslösning. Ett bra val är den frostbeständiga torrbetongen C20 av Silikaat.

STOLPHATT

Betonghatten skyddar kalksandstenen från regnvatten. Hatten monteras sist. Den kan placeras direkt på betongskiktet.

 • Stolpmodulerna framställs av fyra strukturerade eller flisade sammanfogade tegelstenar.
 • Staketstolpar av moduler täcks med en s k stolphatt.
 • Det rekommenderade murbruket är murbruk M10 av AS Silikaat. Hålrummet i stolpen fylls med betong!
 • Staketkonstruktionen monteras fast med metallfästen som placeras mellan moduler under murningen.
 • En stolpe av de största modulerna rymmer även en brevlåda.
 • Fukta modulerna med rent vatten för bättre vidhäftning!

Ladda ned anvisningen:

Staketstolpe i kalksandsten 1
Staketstolpe i kalksandsten 2

 

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

 • Antal stenar

  0 tk

 • Antalet murbruk

  0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare