Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Byggblock 120 Slim

Översikt

Kalksandstensprodukter är framställda av kalk och kvartssand och härdats med ånga under högt tryck. De uppskattas av byggare som ett väder- och brandbeständigt, ljuddämpande och mycket hållbart byggmaterial.

Kalksandstensblock är avsedda för murning av bärande väggar och skiljeväggar. Tryckhållfasthet M20 möjliggör att mura väggar beräknade för större laster. Block av tungt material uppfyller förhöjda kvalitetskrav: ljuddämpande, brandbeständiga, värmeisolerande, frostbeständiga. Dessutom är blocket ekonomiskt – ett högkvalitativt resultat uppnås med lägre kostnader. Blocksidorna är profilerade med s k not och fjäder och kopplas till varandra vilket möjliggör att mura utan att behöva fylla vertikalfogarna. Denna genomtänkta konstruktion minskar betydligt kostnaderna: murbruk, transport och murningstid!

Byggblock 120 Slim

Hållbart murverk

Väggar av block med tryckhållfasthet på 20MPa tål upphängning av tunga föremål (varmvattenberedare, TV-system osv).

Hög ljuddämpning

Ljuddämpningsindex för luftljud kalksandstensblock 120 är 48dB. 240mm kalksandstensblock har ljuddämpningsindex för luftljud på 55dB – utmärkt för skiljeväggar i flerbostadshus och i byggnader där tyst miljö är viktig.

Energisparande murverk

Värmeisolerad mur har U-värde på 0,13-0,17 W/m²K. OBS! Byggnader med utvändig fodring i kalksandstensblock behöver ingen kylning med luftkonditionering på sommaren.

Bekväm kabeldragning i väggen

Håligheter i blocken möjliggör att montera kablar in i murverket.

Snabb och bekväm murning av block

En specialgrip gör det bekvämt att placera blocken precis i linje.

Ekonomisk

Fjäder och not möjliggör att mura utan att behöva fylla vertikalfogarna. Murverket kräver ingen ihopkoppling med armering eller invändig putsning – det räcker med spackling och målning.

Teknisk data

Mått (längd, bredd, höjd) 300 mm, 120 mm, 192 mm
Måttoleranser T3
Tryckhållfasthet (i genomsnitt) på bruttoyta ≥ 20 N/mm2
Normaliserad tryckhållfasthet ≥ 20 N/mm2
Reaktion vid brandpåverkan A 1
Vattenabsorption < 15 % (vikt%)
Ångdiffusionskoefficient (tabellvärde) 5/10
Bruttodensitet torrt 1550 - 1650 kg/m3
Ekvivalent värmekonduktivitet 0,56 W/mK
Frostbeständighet F2
Brandklass REI90
Ljuddämpningsförmåga R'w 48 dB
Vikt 11 kg

Användning

Murning

Murning av ett murverk av hålblock av Silikaat omfattas av samma principer som alla andra. Underlagskonstruktionerna (platta och grundmur) ska vara jämna, stabila och hållfasta. Ett rejält tätskikt bör monteras ovanpå husgrunden, ammars sprids fukten från husgrunden direkt in i väggarna. Fukta blocken före murning och använd murbruk med rätt konsistens. . Bruket får inte vara för torrt för att säkra vidhäftning mellan murbruket och stenen.

Created with GIMP

Skärning av ett block

Hörn- och ändstycken (och kalksandsten i allmänhet) skärs enklast med en vinkelslip och skärrondell. Räkna med större murbruksåtgång vid murning av kalksandstensblock. Räkna med något större murbruksåtgång än vid släta stenar. Det finns håligheter i blockets nederdel; lite bruk tränger in i håligheterna på grund av stenens tyngd. Detta förbättrar även väggens skjuvhåkllfasthet.

Fogning

Vertikalfogar mellan block behöver inte fyllas eftersom not och fjäder-förbandet passar ihop precis. Vid önskemål kan vertikala fogar tätas med lågexpanderande ” polyuretanskum. Skummet bör appliceras på spåren på ett block innan nästa block placeras.

Överliggare

Tyngden av blockraderna ovanpå fönster- och dörröppningar fördelas på var sida om öppningen med hjälp av överliggare.
Överliggare i armerad betong passar bäst med en mur i kalksandstensblock. 250 mm.
Montering av överliggare och bjälklagspaneler kräver att överliggaren eller panelen vilar på minst hälften av ett block eller i enlighet med kraven enligt projektet. Vid gjutning av ett betongband ska man utgå från principerna för betonggjutning. Kuna Eftersom ett kalksandtensblock har två genomgående hål så observera att betong även rinner in i dessa hål. Seega tuleb arvestada mõningase betooni ülekuluga. För att reducera betongåtgången kan man fylla hålen till hälften eller tre kvart med montageskum.
Vid kalkstensblock fästs ställningarna och fixturerna helst med universalpluggar.

Deformationsfogar

Deformations- och temperaturfogar förebygger sprickbildning i långa väggdelar på grund av volymkrympning eller temperaturväxlingar. Fogarna är vertikala och genomgående. De fylls med en elastisk fogmassa så att väggdelarna kan röra sig i förhållande till varandra utan att skadas.
Det rekommenderade avståndet mellan deformationsfogar är 10m.

Ytbehandling

Vid korrekt utförande av murarbeten kan invändig ytbehandling begränsas till ytspackling. Vid korrekta fogar kan det även räcka med bara målning. Om förhöjd ljuddämpning krävs eller murverkets utseende inte är helt korrekt så kan väggarna täckas med ett 10mm tjockt putsskikt på var sida.

Väggarmering

En vägg av kalksandstensblock är oftast mycket hållfast och behöver ingen armering. Det finns dock fyra områden som kräver konstruktionsarmering för att undvika sprickbildning.

Följande ställen bör alltid armeras:

 1. Ovanpå den första blockraden (hindrar spridning av spänningar från husgrunden till väggen)
 2. Nedanför den sista blockraden (bidrar till fördelning av yttertakets tyngd på väggen)
 3. Nedanför blockraden under fönstren (fördelar lasten från karmsidostycken på väggen)
 4. Nedanför överliggarens blockrad (minskar värmeexpansion och fördelar lasten på fönstermittposter)

Lämpliga armeringsprodukter är murnät (vid användning av murbruk) eller armering Murfor EFS (vid användning av blocklim).

Att komma ihåg vid murarbeten

 • Kalksandstensprodukter får inte användas i mark eller i socklar.
 • Murverkets underlag ska vara hållfast och stabil!
 • Underlaget ska vara ren från fett, sot, damm, salter och andra ämnen som hindrar vidhäftning!
 • Murstenar får inte längre flyttas efter vidhäftning!
 • Vattna muren med rent vatten vid torrt och varmt väder för att undvika för snabb torkning!
 • Ta bort murbruksstänk från muren innan de härdar!
 • Fogning sker när murbruket har härdat tillräckligt!

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund

Handla

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

 • Antal stenar

  0 tk

 • Antalet murbruk

  0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare