Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Byggblock 180 Strong

Översikt

Kalksandstensprodukter framställs av kalk och kvarssand och härdas i ånga vid högt tryck. Byggmaterialet är uppskattat bland byggare för sin väder- och brandbeständighet, ljuddämpningsförmåga och höga hållbarhet.

Kalksandstensblock är avsedda för murning av bärande väggar och skiljeväggar. Tryckhållfastheten på M20 möjliggör att mura väggar beräknade för större laster. Blocket i tungt material uppfyller förhöjda kvalitetskrav: det är ljuddämpande, brandbeständigt, värmeisolerande och frostbeständigt. Ekonomi är ännu en fördel – ett högkvalitativt resultat med lägre kostnader. Blockets sidor är profilerade med s k not och fjäder vilket möjliggör murning utan att fylla vertikalfogarna. Denna väl genomtänkta konstruktion minskar betydligt kostnaderna: på murbruk, transport och arbetstid vid murning!

Byggblock 180 Strong

Hållbart murverk

Väggar av block med tryckhållfasthet på 20MPa möjliggör att hänga upp tunga föremål (varmvattenberedare, TV-system osv).

Hög ljuddämpning

Kalksandstensblock 180 har ljuddämpningsindex för luftljud på 52dB. 240mm kalksandstensblock har ljuddämpningsindex på 55dB – utmärkt för skiljeväggar i flerbostadshus och byggnader där en tyst miljö är viktig.

Energisparande murverk

U-värdet för ett värmeisolerat murverk är 0,13-0,17 W/m²K. OBS! Byggnader med kalkstensfodring kräver ingen kylning med luftkonditionering sommartid.

Bekväm kabeldragning i väggen

Håligheterna i blocket möjliggör att dra kablar inne i murverket.

Snabb och bekväm murning av block

En särskild grip används för att bekvämt placera blocken precis i linje.

Ekonomisk

Not och fjäder möjliggör att mura utan att fylla vertikalfogarna. Murverket behöver ingen ihopkoppling med hjälp av armering eller invändig putsning – det räcker med spackling och målning.

Teknisk data

Mått (längd, bredd, höjd) 300 mm, 180 mm, 192 mm
Måttoleranser T3
Tryckhållfasthet (i genomsnitt) på bruttoyta ≥ 20 N/mm2
Normaliserad tryckhållfasthet ≥ 20 N/mm2
Reaktion vid brandpåverkan A 1
Vattenabsorption < 15 % (vikt%)
Ångdiffusionskoefficient (tabellvärde) 5/10
Torrdensitet brutto 1500 - 1600 kg/m3
Ekvivalent värmekonduktivitet 0,56 W/mK
Frostbeständighet F2
Brandteknisk klass REI90
Ljuddämpningsförmåga R'w 52 dB
Vikt 16 kg

Användning

Murning

Ett murverk av hålblock av Silikaat muras i enlighet med samma principer som vid andra kalksandstenar. Underlagskonstruktionerna (grundplatta och grundmur) ska vara jämna, stabila och hållfasta. Ett ordentligt tätskikt bör monteras ovanpå husgrunden så att fukten som har trängt in i grundmuren inte kan sprida till väggarna. Fukta blocken före murning och använd murbruk med rätt konsistens. För bra vidhäftning mellan murbruket och stenen får murbruket inte vara för torrt. För tunt murbruk å andra sidan rinner ut ur fogen och hållfastheten kan förbli otillräcklig Användning av ett tunnare murbruk ersätter inte fuktning av stenarna. Ju finkornigare bruk desto bekvämare det är att arbeta. Vid torrt och varmt väder bör man hindra för snabb torkning av muren. Kalksandstenar får inte användas i husgrunder eller bärande källarväggar. En kalksandstensmur får inte täckas över med något som hindrar utsläpp av fukt från muren. Om muren ska målas bör man välja en färg med mycket hög genomsläpplighet för vattenånga.
Det rekommenderas att börja murningen från ett hörn. Murbruket appliceras bekvämast med en murslev eller murlåda. Så fördelas murbruket jämnt och foghöjden blir jämn.
En grip är mycket praktisk vid flyttning och placering av block. Den gör arbetet betydligt snabbare och lättare för arbetarna. En icke-studsande gummihammare med blykulor hjälper till vid precis placering av blocken.

Created with GIMP

Skärning av block

Hörn- och ändstycken (och kalksandsten i allmänhet) kan med fördel skäras med en vinkelslip och vanlig skärrondell för sten. Murbruksåtgången beror på hur precist hörn- och ändstyckena är skurna. Åtgången ökar vid bredare (oprecisa) vertikalfogar. Vid kalksandstensblock behöver man räkna med större murbruksåtgång än vid släta stenar. En del murbruk trycks in i håligheterna i blockets nederdel. Å andra sidan höjer detta murverkets skjuvhållfasthet.

Fogning

Vertikalfogar behöver inte fyllas vid murning med block eftersom spåren (not och fjäder) i kortändarna kopplas ihop precis. Vid önskemål kan lågexpanderande polyuretanskum användas i vertikalfogar. Skummet appliceras på spåren av block som har sätts på plats innan det nästa blocket placeras.

Överliggare

Tyngden av blockrader ovanför fönster- och dörröppningar fördelas på vår sida av öppningen med hjälp av överliggare. Överliggare i armerad betong passar bäst för kalksandstensmurar. Typen av överliggare (mått, armering, bärförmåga, längd) fastställs av projektören. Överliggaren ska vila på en oskuren tegelsten Vid över 1,5m breda öppningar ska överliggarens stödyta per ände vara minst 250mm.

Vid montering av överliggare och bjälklagspaneler bör man se till att överliggaren eller panelen vilar på minst hälften av ett block eller i enlighet med kraven enligt projektet. Vid gjutning av betongband följs principerna för betonggjutning. Kalksandstensblock har två genomgående håligheter så en del betong rinner ned i dessa. Räkna md något ökad betongåtgång. Betongåtgången kan minskas genom att fylla de genomgående håligheterna till hälften eller två tredjedelar med montageskum.
Ställningar och fixturer monteras helst fast med hjälp av universalpluggar vid kalksandsten.

Deformationsfogar

Deformations- och temperaturfogar förebygger sprickbildning i långa väggdelar på grund av volymkrympning eller temperaturväxlingar. Fogarna är vertikala och genomgående. De fylls med en elastisk fogmassa så att väggdelarna kan röra sig i förhållande till varandra utan att skadas.
Det rekommenderade avståndet mellan deformationsfogar är 10m.

Ytbehandling

Vid korrekt utförande av murarbeten kan invändig ytbehandling begränsas till ytspackling. Vid korrekta fogar kan det även räcka med bara målning. Om förhöjd ljuddämpning krävs eller murverkets utseende inte är helt korrekt så kan väggarna täckas med ett 10mm tjockt putsskikt på var sida.

Väggarmering

En vägg av kalksandstensblock är oftast mycket hållfast och behöver ingen armering. Det finns dock fyra områden som kräver konstruktionsarmering för att undvika sprickbildning.

Följande ställen bör alltid armeras:

 1. Ovanpå den första blockraden (hindrar spridning av spänningar från husgrunden till väggen)
 2. Nedanför den sista blockraden (bidrar till fördelning av yttertakets tyngd på väggen)
 3. Nedanför blockraden under fönstren (fördelar lasten från karmsidostycken på väggen)
 4. Nedanför överliggarens blockrad (minskar värmeexpansion och fördelar lasten på fönstermittposter)

Lämpliga armeringsprodukter är murnät (vid användning av murbruk) eller armering Murfor EFS (vid användning av blocklim).

Att komma ihåg vid murarbeten

 • Kalksandstensprodukter får inte användas i mark eller i socklar.
 • Murverkets underlag ska vara hållfast och stabil!
 • Underlaget ska vara ren från fett, sot, damm, salter och andra ämnen som hindrar vidhäftning!
 • Murstenar får inte längre flyttas efter vidhäftning!
 • Vattna muren med rent vatten vid torrt och varmt väder för att undvika för snabb torkning!
 • Ta bort murbruksstänk från muren innan de härdar!
 • Fogning sker när murbruket har härdat tillräckligt!

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund

Handla

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

 • Antal stenar

  0 tk

 • Antalet murbruk

  0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare