Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Cementbruk T100/300

ÖVERSIKT

Cementbruk 100/300 är avsett för murning av skorstenstoppar och avjämningsskikt för betongytor.

Lämpligt för användning vid temperaturer +5…+30 C.

Ingredienser: cement, kvartssand (0 – 2 mm), tillsats – mjukgörare.

Cementbruk T100/300

Teknisk data

Tryckhållfasthet M30
Reaktion vid brandpåverkan A1
Kloridhalt ≤ 0,02 %
Frostbeständighet 50 cyklar
Mängden av färdig bruksmassa (25 kg) 12,5....14 l
Öppentid högst 2 timmar
Kulör Grå

Användning

Förberedelse av bruksmassan

Torrbruket blandas endast med vatten för att få en bruksmassa. Innehållet av en 25 kg säck av cementbruk 100/300  blandas med 3 -4 liter rent vatten. Rör om tills bruket är helt vått. Öka inte vattenmängden, detta minskar hållfastheten och ökar fuktkrympningen. Den färdiga bruksmassan bör förbrukas inom 2 h.

25 kg torrbruk ger 12…13 l färdig bruksmassa.

Praktiska tips

Underlaget ska vara rent från fett, sot, damm, salter och andra ämnen som kan hindra vidhäftning. Avlägsna sådana ämnen – smuts, damm, fett osv. Ett nygjutet skikt bör skyddas mot regn, genomfrysning och andra skadliga faktorer. Ytan vattnas i efterhand för att undvika för snabb torkning.

Förpackning och förvaring

Cementbruk T100/300 av Silikaat säljs i 25kg och 1 T förpackningar.

Förpackningarna förvaras torrt på pall och skyddas från fukt!

Bruket är bäst inom 12 månader från tillverkningsdatumet.

Säkerhetsföreskrifter

Kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp vid behov. Vi rekommenderar att använda skyddsglasögon, respirator och skyddshandskar eller skyddskräm.

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund

Handla

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

  • Antal stenar

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare