Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Dekorativa tegelstenar

ÖVERSIKT

Kalksandstenstegel är ett perfekt byggmaterial för det nordiska klimatet. Väderbeständigt, naturligt och samtidigt värdigt.

Kalksandstenstegel används med fördel för väggar, murar, bärande och skiljeväggar samt på skorstenstoppar som utvändig beklädnad. En hållbar tegelbeklädnad förutsätter användning av murbruk och korrekt utförda murarbeten. Iaktta god projekterings- och byggsed för att en utvändig kalksandstensfodring ska hålla länge utan defekter.

Både egenskaperna och utseendet av kalksandsten gör materialet lämpligt för murning med rena fogar på fasader, dvs att tegelstenarna lämnas synliga och obehandlade. Detta ger en gråvit vägg. Kalksandstenstegel är ett hållbart byggmaterial med lång livslängd om man ser på några exempel såsom byggnaden av Estlands nationalopera (1913) och utsiktstornet på Suur Munamägi, det högsta berget i Baltikum (1939).

Silikaat tillverkar inte bara släta utan även dekorativa och strukturerade tegelstenar (handgjorda texturerade och kluvna tegelstenar).

Öppna mer
Dekorativa tegelstenar

Stiligt utseende

Ett attraktivt och värdigt utseende som lämnar ett intryck av trygghet, av huset som en borg. Det tidlösa tegelmönstret blir allt mer populärt även i interiören. Vidare används släta, texturerade eller kluvna tegelstenar ofta i staketstolpar.

En stark mur

Tack vare dess höga tryckhållfasthet (25 Mpa) kan kalksandstenstegel användas vid byggnader på upp till 9 plan. Tunga föremål kan monteras fast vid väggen (t ex varmvattenberedare, möbler).

Ilmastikukindel Created with Sketch.

Väderbeständigt

108 frys-/töcyklar. Den traditionella, naturliga byggmaterialet som har bevisar sig med tiden i det estniska klimatet.

Texturerad tegelsten

Mått (mm) 250x60x65 250x85x65 250x100x65 250x100x88
Antalet per pall (st) 140 105 84 60
Texturerad hörntegelsten
Mått (mm) 225x60x65 225x85x65 230x100x88 225x100x65
Antalet per pall (st) 140 105 60 84
Texturerad tegelsten

Kluven tegelsten

Mått (mm) 250x60x65 250x60x88 250x85x65
Antalet per pall (st) 168 120 120
Kluven hörntegelsten
Mått (mm) 220x60x65 190x60x88 220x85x65
Antalet per pall (st) 168 160 120
Kluven tegelsten

Teknisk data

Parameter Värde
Tryckhållfasthet 25N/mm2
Vattenabsorption 0,6 ... 1 kg/m2min
Värmekonduktivitet torr sten λ=0,7….0,8 W/mK fuktig sten (W=5%) λ=1,0 W/mK
Frostbeständighet Minst 108 cyklar
Brandmotstånd vid angiven murtjocklek; värdena är tagna från tabeller NA.N.B.2.1 - NA.N.B.2.5 i "Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner; Del 1 - 2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering" och gäller vid obehandlat murverk. 120 mm - REI120 250 mm - REI240
Densitet 1850 ... 1950 kg/m3
Fuktkrympning ε = 0,2….0,4mm/m
Tryckhållfasthet 4 ... 5N/mm2
Brandmotstånd Oantändligt (klass A1)
Ljuddämpningsindex 1-tegelvägg – 56 dB ½-tegelvägg – 48 dB ¼-tegelvägg – 44 dB

Användning

Murning

Murning av kalksandstenstegel av Silikaat omfattas av samma principer som andra kalksandstenar. Underlagskonstruktionerna (grundplatta och grundmur) ska vara jämna, stabila och hållfasta. Ett ordentligt tätskikt bör monteras ovanför husgrunden för att hindra att fukt som tränger in i husgrunden sprids till väggen. Fukta stenarna före murning och använd murbruk med rätt konsistens. Se till att bruksmassan inte är för torr för att säkra bra vidhäftning mellan murbruket och stenen. För tunn bruksmassa däremot kan rinna ut ur fogen och hållfastheten kan förbli otillräcklig. En tunnare bruksmassa eliminerar inte behovet av fuktning av stenarna. Ju finkornigare bruk desto bekvämare det är att arbeta. För snabb torkning bör hindras vid torrt och varmt väder. Kalksandsten får inte användas i husgrunder eller bärande källarväggar. En kalksandstensmur får inte täckas över med något material som hindrar utsläpp av fukt från muren. Vid målning av muren ska färgen ha hög genomsläpplighet för vattenånga. Börja murningen från ett hörn.

Hur gör man för att utföra ett hållbart murverk?

En hållbar stenfodring förutsätter högkvalitativt material och murbruk samt korrekt murning. För en felfri kalksandstensfodring med lång livslängd behöver man iaktta god projekterings- och byggsed och framför allt ta hänsyn till följande:

 • Kalksandstensprodukter får inte användas i mark eller socklar
 • Sockeln och murverket skiljs åt med tätskikt
 • Undvik att utsätta ett murverk i kalksandsten för vatten (iaktta takfotsbredden, sockelhöjden)
 • Korrekt fogfyllning med murbruk
 • Ventilation bakom fodringen (var tredje tom vertikal fog i tegelrader ovanför sockeln och ovanför öppningar)
 • Deformationsfogar (inbördes avstånd min 10 m)
 • Korrosionsskyddade armeringsnät (åtminstone efter den första raden och under den sista raden samt under och ovanför öppningar)
 • Förankring vid huvudkonstruktionen (minst 4 ankare/m²)
 • Vid murarbeten vintertid bör föreskrifter för vinterförhållanden efterlevas för att säkra härdning vid låga temperaturer.

Skärning av tegelstenar

Tegelstenar kan med fördel skäras med en elskärmaskin och skärskiva med tänder i hårdlegering. Vid öppningar och genomföringar används en hålfräsmaskin med tänder i hårdlegering.

Överliggare

Tyngden av stenrader ovanför fönster- och dörröppningar fördelas på var sida av öppningen med hjälp av överliggare. Överliggare av armerad betong passar bäst vid kalksandstensmurar. Överliggarens typ (mått, armering, bärförmåga, längd) fastställs av projektören. Överliggarens stödyta ska vila på en oskuren tegelsten. Vid öppningar med bredd över 1,5 m ska överliggarens stödyta per ände vara minst 250 mm lång.

Deformationsfogar

Deformations- och temperaturfogar ska undvika sprickor i långa väggdelar på grund av krympning eller temperaturväxling. Fogar är vertikala och genomgående. De fylls med elastisk fogmassa så att väggdelarna kan röra sig i förhållande till varandra utan att orsaka skada. Det rekommenderade avståndet mellan deformationsfogar är 10 m.

Ytbehandling

Murverk av dekorativa och strukturerade tegelstenar behöver ingen ytterligare ytbehandling. Detta framhäver tegelstenarnas struktur och ytform. Vid korrekt utförda fogar kan ytbehandlingen begränsas till målning.

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

 • Antal stenar

  0 tk

 • Antalet murbruk

  0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare