Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Kalk- och sandblandning

ÖVERSIKT

Kalk- och sandblandningen av Silikaat är en innovativ produkt som består av släckt kalk och naturlig sand (0 – 2 mm).

Blandningen är lämplig för beredning av murbruk och putsbruk.

Den kan även användas vid renovering av historiska byggnader (herrgårdar, kyrkor) för att ge byggnaden ett historiskt utseende.

Kalk- och sandblandning

Användning

FÖR MURBRUK (VOLYMANDELAR)
Märke Kalk- och sandblandning Sand Cement
M5 3 6 1
M7,5 2 5 1
M10 2 3,3 1
FÖR PUTSBRUK: VIDHÄFTNINGS- ELLER HUVUDSKIKT
Märke Kalk- och sandblandning Sand Cement
I utrymmen med normal fuktnivå 4 1
För fasader och våtrum 6,5 4,5 ... 5,5 1

Användning

Användning

Murbrukets, utrymmets och underlagets temperatur ska vara över +1°C. Skydda alla byggnadsdelar som kan skadas vid murning innan murarbeten påbörjas och under murningen. Murverkets underlag ska vara bärigt och stabilt. Underlaget ska vara fritt från fett, sot, damm, salter och andra ämnen som kan hindra vidhäftning. Murbrukets vidhäftning kan inte garanteras om man använder för fuktiga eller för torra murmaterial. För snabb torkning av murbruket leder till otillräcklig vidhäftning mellan murbruket och stenen och kemiska härdningsprocesser i murbruket kan inte fullföljas. Det första tecknet på detta är en hårfin spricka mellan murbruket och stenen som börjar samla vatten som kommer att frysa och skada murverket. En sådan knappt synlig spricka kan med åren bli en synlig spricka och stenkanterna runt om börjar falla sönder. Om sprickan inte repareras kan regnvatten tränga in i och bakom murverket vilket i sin tur skadar den bärande väggens konstruktion. Vid murning används en lämplig mängd bruk beroende på murverkets bredd så att fogen trycks full när en mursten sätts på plats. Stenens läge justeras slutgiltigt med lätt knackning med murslevens handtag. Murstenar får inte flyttas efter vidhäftning. Muren ska skyddas från regn och andra skadliga faktorer under arbetet. Vid torrt och varmt väder bör muren fuktas med vatten för att hindra för snabb torkning. Ta bort murbruksstänk från muren innan de härdar.

Säkerhetsföreskrifter

Kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp vid behov. Vi rekommenderar att använda skyddsglasögon, respirator och skyddshandskar eller skyddskräm.

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

  • Antal stenar

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare