Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Kalksandstenstegel

ÖVERSIKT

Kalksandstensprodukter framställs av kalk och kvartssand och härdas i ånga vid högt tryck. Byggmaterialet är uppskattat bland byggare för sin väder- och brandbeständighet, ljuddämpningsförmåga och höga hållbarhet. Kalksandstenstegel ger projektörer oändligt med möjligheter att förverkliga originella visioner.

Kalksandstenstegel är ett perfekt byggmaterial för det nordiska klimatet. Väderbeständigt, naturligt  och samtidigt värdigt.

Kalksandstenstegel är särskilt lämpligt för väggar med rena fogar, murar samt bärande väggar och skiljeväggar som inte kräver någon ytterligare ytbehandling samt för utvändig beklädnad av skorstenstoppar. En hållbar stenfodring förutsätter användning av högkvalitativt stenmaterial och murbruk samt korrekt murning. Iaktta god projekterings- och byggsed för att en utvändig kalksandstensfodring ska hålla länge utan defekter.

Både egenskaperna och utseendet av tegel som fasadmaterial gör det lämpligast för murverk med rena fogar där tegelstenarna förblir synliga och obehandlade. Resultatet blir en gråvit vägg. Kalksandstenstegel har lång livslängd och utmärkt hållbarhet vilket bevisas av t ex byggnaden av Estlands nationalopera (1913) och utsiktstornet på Suur Munamägi, det högsta berget i Baltikum (1939).

Öppna mer
Kalksandstenstegel

Tack vare den höga tryckhållfastheten (25 Mpa) kan kalksandsten användas för uppförande av hus på upp till 9 plan. Tunga föremål (t ex varmvattenberedare, möbler) kan hängas upp på väggar.

Ett attraktivt, värdigt utseende som ger ett visuellt intryck av trygghet (huset som en borg). Det tidlösa tegelmönstret blir även allt mer populärt i interiörer.

Ilmastikukindel Created with Sketch.

108 frys-/töcyklar. Ett tidsbeprövat naturligt byggmaterial för Estlands klimat.

Kalksandstenstegel

Mått 250 x 120 x 65 mm 250 x 120 x 88 mm 250 x 85 x 65 mm
Antalet per pall, st 420 300 650
Vikt per pall, kg 1630 1560 1725
Stenåtgång st/m2 55 40 55
Murbruksåtgång kg/m2 42 40 29

Teknisk data

Parameter Värde
Tryckhållfasthet M25 (25N/mm2)
Vattenabsorption 0,6 ... 1 kg/m2min
Värmekonduktivitet torr sten λ=0,7….0,8 W/mK fuktig sten (W=5%) λ=1,0 W/mK
Frostbeständighet Minst 108 cyklar
Brandmotstånd för angiven murtjocklek; värdena är tagna från tabeller NA.N.B.2.1 - NA.N.B.2.5 i "Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner; Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering" och gäller vid obehandlat murverk. 120mm - REI120 250mm - REI240
Densitet 1850 ... 1950 kg/m3
Fuktkrympning ε = 0,2….0,4mm/m
Böjhållfasthet 4 ... 5 N/mm2
Brandmotstånd oantändligt (klass A1)
Ljuddämpningsindex 1-tegelvägg – 56 dB ½-tegelvägg – 48 dB ¼-tegelvägg – 44 dB

Användning

Murning

Murning av kalksandstenstegel av Silikaat omfattas av samma principer som andra kalksandstenar. Underlagskonstruktionerna (grundplatta och grundmur) ska vara jämna, stabila och hållfasta. Ett ordentligt tätskikt bör monteras ovanför husgrunden för att hindra att fukt som tränger in i husgrunden sprids till väggen. Fukta stenarna före murning och använd murbruk med rätt konsistens. Se till att bruksmassan inte är för torr för att säkra bra vidhäftning mellan murbruket och stenen. För tunn bruksmassa däremot kan rinna ut ur fogen och hållfastheten kan förbli otillräcklig. En tunnare bruksmassa eliminerar inte behovet av fuktning av stenarna. Ju finkornigare bruk desto bekvämare det är att arbeta. För snabb torkning bör hindras vid torrt och varmt väder. Kalksandsten får inte användas i husgrunder eller bärande källarväggar. En kalksandstensmur får inte täckas över med något material som hindrar utsläpp av fukt från muren. Vid målning av muren ska färgen ha hög genomsläpplighet för vattenånga. Börja murningen från ett hörn.

Hur gör man för att utföra ett hållbart murverk?

En hållbar stenfodring förutsätter högkvalitativt material och murbruk samt korrekt murning. För en felfri kalksandstensfodring med lång livslängd behöver man iaktta god projekterings- och byggsed och framför allt ta hänsyn till följande:

 • Kalksandstensprodukter får inte användas i mark eller socklar
 • Sockeln och murverket skiljs åt med tätskikt
 • Undvik att utsätta ett murverk i kalksandsten för vatten (iaktta takfotsbredden, sockelhöjden)
 • Korrekt fogfyllning med murbruk
 • Ventilation bakom fodringen (var tredje tom vertikal fog i tegelrader ovanför sockeln och ovanför öppningar)
 • Deformationsfogar (inbördes avstånd min 10 m)
 • Korrosionsskyddade armeringsnät (åtminstone efter den första raden och under den sista raden samt under och ovanför öppningar)
 • Förankring vid huvudkonstruktionen (minst 4 ankare/m²)
 • Vid murarbeten vintertid bör föreskrifter för vinterförhållanden efterlevas för att säkra härdning vid låga temperaturer.

Skärning av tegelstenar

Tegelstenar kan med fördel skäras med en elskärmaskin och skärskiva med tänder i hårdlegering. Vid öppningar och genomföringar används en hålfräsmaskin med tänder i hårdlegering.

Överliggare

Tyngden av stenrader ovanför fönster- och dörröppningar fördelas på var sida av öppningen med hjälp av överliggare. Överliggare av armerad betong passar bäst vid kalksandstensmurar. Överliggarens typ (mått, armering, bärförmåga, längd) fastställs av projektören. Överliggarens stödyta ska vila på en oskuren tegelsten. Vid öppningar med bredd över 1,5 m ska överliggarens stödyta per ände vara minst 250 mm lång.

Deformationsfogar

Deformations- och temperaturfogar ska undvika sprickor i långa väggdelar på grund av krympning eller temperaturväxling. Fogar är vertikala och genomgående. De fylls med elastisk fogmassa så att väggdelarna kan röra sig i förhållande till varandra utan att orsaka skada. Det rekommenderade avståndet mellan deformationsfogar är 10 m.

Ytbehandling

Vid korrekt utförd murning kan invändig ytbehandling begränsas till ytspackling. Vid korrekta fogar räcker det med målning. Om ytterligare ljuddämpning krävs eller om murverkets utseende är mindre korrekt så kan båda sidor av väggarna täckas med ett 10 mm tjockt putsskikt.

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

 • Antal stenar

  0 tk

 • Antalet murbruk

  0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare