Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Putsbruk M5

ÖVERSIKT

För puts- och murarbeten. För utförande av vidhäftnings- och huvudskikt. Lämpligt för putsning av innerväggar och -tak (även i våtrum); fyllning av hål i väggar och innertak; putsning av ytterväggar och murarbeten.

Ingredienser: släckt kalk, cement, kvartssand (fraktion 0 – 2,0 mm), tillsats – mjukgörare.

Putsbruk M5

Teknisk data

Tryckhållfasthet M5
Reaktion vid brandpåverkan A1
Kloridhalt ≤ 0,02 %
Frostbeständighet 50 cyklar
Mängden av färdig bruksmassa (25 kg) 12,5 ... 14 l
Öppentid Högst 4 timmar
Kulör Grå

Användning

Förberedelse av bruksmassa

För putsning: innehållet av en 25 kg säck blandas med 4,5 liter vatten. För murarbeten: innehållet av en 25 kg säck blandas med 3,5 liter vatten. Färdig bruksmassa bör förbrukas inom 4 timmar.

Användning

Ytan som ska putsas ska vara ren från damm och skräp. Det rekommenderas att fukta ytan som ska putsas för bättre vidhäftning. Brukets och underlagets temperatur ska vara över +5°C vid putsning. Vidhäftningsskiktet ska säkra god vidhäftning mellan underlaget och det påföljande skiktet. Vidhäftningsskiktet är tunt, det ska täcka hela ytan jämnt och det slätas inte ut. Den nödvändiga putstjockleken uppnås med huvudskiktet.

Praktiska tips

Skaffa tillräckligt med putsbruk av samma parti för att undvika eventuella kulöravvikelser.

Rekommenderas inte för maskinputsning.

Förpackning och förvaring

Putsbruket säljs i 25 kg och 1000 kg säckar. Förpackningarna förvaras torrt på pallar. Skyddas från fukt!

Bruket är bäst inom 12 månader efter förpackning.

Säkerhetsföreskrifter

Kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp vid behov. Vi rekommenderar att använda skyddsglasögon, respirator och skyddshandskar eller skyddskräm.

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund

Handla

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

  • Antal stenar

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare