Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Torrbetong C20

ÖVERSIKT

Torrbetong C20 av Silikaat är en betongblandning för allmänna gjutarbeten. Ballastens fraktion är högst 10 mm. Torrbetongen C20 av Silikaat är lämplig för större betongarbeten. Den rekommenderade tjockleken av betongskiktet är över 30 mm. Lämplig för husgrunder, golv, överliggare, bärande pelare osv.

Mängden av färdig bruksmassa är 12 … 13 liter.

Bruket är bäst inom 12 månader efter tillverkningsdatumet.

Torrbetong C20

Teknisk data

Tryckhållfasthet C16/20
Reaktion vid brandpåverkan A1
Kloridhalt ≤ 0,02 %
Frostbeständighet 50 cyklar
Mängden av färdig bruksmassa (25 kg) 12 ... 13 l
Öppentid högst 2 timmar

Användning

Förberedelse av bruksmassa

En 25 kg säck av torrbetong C20 blandas med 3 – 3,5 liter rent vatten. (1000 kg torrbetong blandas med 95 – 115 l vatten.) Rör om i 3…4 minuter. Vattenmängden får inte ökas. detta minskar brukets hållfasthet och ökar volymkrympning. Den färdiga bruksmassan bör förbrukas inom 2 timmar. Mängden av färdig bruksmassa är 12 … 13 liter.

Användning

Arbeta med samma arbetsmetoder som vid färdig betong (slätstrykning med raka, packning osv). Bruket kan användas vid +5…+30 C. Ett nygjutet betongskikt bör skyddas från regn, genomfrysning och andra risker. Betongen fuktas i efterhand för att undvika för snabb torkning av ytan.

Praktiska tips

Ta bort ämnen som hindrar vidhäftning – smuts, damm, fett osv.

Skaffa tillräckligt med torrbetong av samma parti för att undvika eventuella färgavvikelser.

Förpackning och förvaring

Torrbetong C20 av Silikaat säljs i 25 kg och 1 t förpackningar. Förvaras på pall, skyddat från fukt.

Bruket kan användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet.

Säkerhetsråd

Kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp vid behov. Använd skyddsglasögon, respirator och skyddshandskar eller skyddskräm vid behov.

Skicka förfrågan

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

  • Antal stenar

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare