Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Torrbetong C30

ÖVERSIKT

Torrbetong av Silikaat är en betongblandning för allmänna gjutarbeten. Ballastens fraktion är upp till 10 mm. Torrbetong av Silikaat är lämplig för större betongarbeten. Rekommenderad skikttjocklek för betong är över 30mm.Torrbetong C30 är lämplig för husgrunder, golv, överliggare, bärande stolpar osv.

Torrbetong C30

Teknisk data

Tryckhållfasthet C25/30
Reaktion vid brandpåverkan A1
Kloridhalt ≤ 0,02 %
Frostbeständighet 50 cyklar
Mängden av färdig bruksmassa (25 kg) 12 ... 13 l
Öppentid Högst 2 timmar

Användning

Förberedelse av bruksmassa

Innehållet av en 25 kg säck av torrbetong C20 blandas med 3 – 3,5 liter rent vatten. (1000 kg torrbruk blandas med 95 – 115 l vatten.) Omrörningstid 3…4 minuter. Vattenmängden får inte ökas eftersom detta minskar hållfastheten och ökar volymkrympning. Färdig bruksmassa bör förbrukas inom högst 2 timmar. Mängden av färdig bruksmassa är 12 … 13 liter.

Användning

Arbeta med samma arbetsmetoder som vid färdig betong (slätstrykning med raka, packning osv). Bruket kan användas vid +5…+30 C. Ett nygjutet betongskikt bör skyddas från regn, genomfrysning och andra risker. Betongen fuktas i efterhand för att undvika för snabb torkning av ytan.

Praktiska tips

Ta bort ämnen som hindrar vidhäftning – smuts, damm, fett osv.

Skaffa tillräckligt med torrbetong av samma parti för att undvika eventuella färgavvikelser.

Förpackning och förvaring

Torrbetong C20 av Silikaat säljs i 25 kg och 1 t förpackningar. Förvaras på pall, skyddat från fukt.

Bruket kan användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet.

Säkerhetsråd

Kan irritera ögonen, luftvägarna och huden. Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp vid behov. Använd skyddsglasögon, respirator samt handskar eller skyddskräm vid behov.

Saada päring

Totalt
Pallar0 st
Vikt0 kg
Privat kund
Företagskund
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

  • Antal stenar

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare