Eesti ehitusmaterjalide tootja alates 1910

Ehitusplokk 180 Strong

Tutvustus

Silikaattooted on valmistatud lubjast ja kvartsliivast ning kivistunud kõrge rõhu all oleva auru keskkonnas. Ehitajate poolt hinnatud, kui ilmastiku- ja tulekindel, heliisoleeriv ning väga vastupidav ehitusmaterjal.

Silikaatplokid on mõeldud kandev- ja vaheseinte ladumiseks. Survetugevus M20 võimaldab laduda suuremale koormusele arvestatud seinu. Raskest materjalist valmistatud plokk vastab kõrgendatud kvaliteedinõuetele: helipidav, tulekindel, soojapidav, külmakindel. Lisaväärtusena antud ploki juures on ökonoomsus– kvaliteetne tulemus saavutatakse väiksemate kuludega. Ploki küljed on reljeefsed nn punn-soonühendusega ja haakuvad omavahel, mis võimaldab laduda müüri püstvuuke täitmata. Selline läbimõeldud konstruktsioon vähendab oluliselt kulutusi: müürisegule, transpordile ja ladumisele kuluvale ajale!

Ehitusplokk 180 Strong

Vastupidav müür

20MPa survetugevusega plokist seinte külge saab kinnitada suuri raskusi (veeboiler, TV süsteemid, jm).

Kõrge heliisolatsioon

Silikaatplokk 180 õhumüra isolatsiooniindeks on 52dB. 240mm silikaatplokil on õhumüra isolatsiooniindeks 55dB – sobib suurepäraselt kortermajadesse vaheseinteks ning hoonetesse, mille puhul on oluline vaikne keskkond.

Energiasäästlik müür

Soojustatud müüri U väärtus on 0,13-0,17 W/m²K. NB! Silikaatplokist välismüüriga hooned ei vaja suvel konditsioneeriga jahutamist.

Mugav kaablite paigaldus seina sisse

Õõnsused plokis annavad võimaluse paigaldada kaablid müüritise sisse.

Plokkide kiire ja mugav paigaldus

Spetsiaalse haaratsiga on mugav asetada plokid täpselt teineteise kõrvale.

Ökonoomne

Punn-soon ühendus võimaldab müüri laduda ilma vertikaalvuuke täitmata. Laotud müür ei vaja armatuuriga sidumist ning ei vaja seest poolt krohvimist – piisab pahteldusest ja värvimisest.

Tehnilised andmed

Mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus) 300 mm, 180 mm, 192 mm
Mõõtmetolerantsid T3
Survetugevus (keskmine) brutopinnale ≥ 20 N/mm2
Normaliseeritud survetugevus ≥ 20 N/mm2
Tuletundlikkus A 1
Veeimavus < 15 % (massi järgi)
Veeauru diffusioonitegur (tabeliväärtus) 5/10
Brutokuivtihedus 1500 - 1600 kg/m3
Ekvivaletne soojuserijuhtivus 0,56 W/mK
Külmakindlus F2
Tulepüsivusklass REI90
Helipidavus R'w 52 dB
Kaal 16 kg

KASUTAMINE

Müüri ladumine

Silikaadi õõnesplokist müüritise ladumisel kehtivad samad põhimõtted, mis teistegi silikaatkivide kasutamisel. Aluskonstruktsioonid (taldmik ja vundament) peavad olema tasased, stabiilsed ja tugevad. Vundamendi peale tuleb paigaldada korralik hüdroisolatsioon, et vundamenti sattunud niiskus ei leviks seintesse. Plokke tuleb enne ladumist niisutada ja kasutada õige konsistentsiga müürimörti. Selleks, et tekiks korralik nake mördi ja kivi vahel ei tohi mört olla liiga kuiv. Liiga vedela mördi puhul voolab segu vuukidest välja ja võib tekkida olukord, kus segu ei saavuta vajalikku tugevust. Vedelama segu kasutamine ei kompenseeri kivide niisutamise vajadust. Mida peeneteralisem on segu, seda mugavam on tööd teha. Kuiva ja kuuma ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Silikaadist kive ei tohi kasutada vundamendis ega kandvates keldri seintes. Silikaatmüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist. Müüri värvimisel peab valima sellise värvi, millel on väga hea veeauru läbilaskmise võime.
Müüri ladumist tuleb alustada nurgast. Segu on plokkidele mugav paigaldada segukulbi või -kelguga. See tagab mördi ühtlase jaotuse ja vuugi kõrguse.
Väga suureks abiks plokkide teisaldamisel ja paika asetamisel on haarats. See kiirendab oluliselt töö käiku ja koormab vähem töölisi. Plokkide täpsel paika nihutamisel on abiks tinahaavlitega põrkevaba kummivasar.

Created with GIMP

Ploki lõikamine

Nurga- ja otsatükkide (üldiselt kõikide silikaatkivide) lõikamiseks on mugav kasutada ketaslõikurit ja tavalist kivi lõikamiseks mõeldud lõikeketast.
Nurga- ja otsatükkide lõikamise täpsusest sõltub segu kulu. Mida laiemad (ebatäpsemalt lõigatud) on vertikaalvuugid, seda suurem on segu kulu. Silikaatploki ladumisel peab arvestama suurema segukuluga, kui siledate kivide ladumisel. Kuna kivi alumises pooles on õõnsused, siis surub kivi raskus natuke segu ka õõnsustesse. Samas suurendab õõnsustesse läinud segu müüritise nihketugevust.

Vuukimine

Plokkide puhul ei pea vertikaalvuuke seguga täitma, sest tapid (sooned) ploki otstes sobituvad täpselt. Soovi korral võib püstvuukide ühendamisel kasutada vähepaisuvat polüuretaanvahtu. Vaht tuleks lasta juba paigale asetatud ploki soontele enne järgmise ploki paigaldust.

Avade sildamine

Akna- ja ukseavade kohal asuvate plokiridade raskus jaotatakse kahele poole ava silluste abil. Silikaatplokkidest müüri sobivad kõige paremini raudbetoonist sillused. Silluse tüübi (mõõtmed, armeering, kandevõime, pikkus), määrab projekteerija. Silluse toetuspinna all peab olema lõikamata plokk. Üle 1,5 m laiuste avade puhul peab silluse minimaalne toetuspind ühe otsa all olema vähemalt 250 mm.

Silluste ja vahelaepaneelide paigaldamisel peaks jälgima, et sillus või paneel toetuks vähemalt poole ploki peale või lähtuma projektis etteantud nõuetest. Betoonist vöö valamisel tuleb lähtuda betoonivalu põhimõtetest. Kuna silikaatplokkidel on kaks läbivat õõnsust, siis peab arvestama, et betooni valgub ka neisse avadesse. Seega tuleb arvestada mõningase betooni ülekuluga. Betoonikulu vähendamiseks võib läbivad õõnsused täita poole kuni kolmveerandi osas montaaživahuga.
Silikaatplokkide puhul on tellingute ja rakiste kinnitamiseks sobilik kasutada sõlmtüübleid.

Deformatsioonivuugid

Deformatsiooni- ja temperatuurivuukide eesmärk on pikkades seinaosades mahukahanemise või temperatuuri muutuste tõttu pragude vältimine. Vuugid on vertikaalsed ja seina läbivad. Need täidetakse elastse vuugitäitega, mistõttu eraldatud seinaosad saavad kahjustamatult üksteise suhtes liikuda. Deformatsioonivuukide soovituslik samm on 10m.

Viimistlus

Korrektselt tehtud müüritööde puhul võib siseviimistlus piirduda vaid lauspahteldusega. Korrektsete vuukide puhul võib piisata ainult värvimisest. Juhul kui on vajalik täiendav piirde helipidavus või on müüritööd vähemkorrektsed, võib seinad katta mõlemalt poolt 10mm paksuse krohvikihiga.

Seina armeerimine

Silikaatplokkidest sein ei vaja üldjuhul suure tugevuse tõttu armeeringut. Siiski on neli piirkonda, mis vajavad konstruktiivset armatuuri pragude tekkimise vältimiseks.

Armeeri kindlasti:

 1. Esimese plokirea pealt (väldib vundamendi pingete levimise seina)
 2. Viimase plokirea alt (aitab jaotada katuse koormust seinale)
 3. Avade all asuva plokirea alt (jaotab aknapostide koormuse seinale)
 4. Silluse plokirea alt (vähendab temperatuuripaisumist ja jaotab koormust aknavahepostidele)

Armeerimiseks sobib müürivõrk (mördi puhul) või Murfor EFS armatuur (plokiliimi kasutamisel).

Meelespea müüritöödel

 • Mitte kasutada silikaattooteid pinnases ja soklites.
 • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne!
 • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
 • Müürikive ei tohi pärast nakkumist liigutada!
 • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist seda puhta veega kastes!
 • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
 • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

Tootekaart allalaadimiseks

Saada päring

Kokku
Aluseid0 tk
Kaal0 kg
Eraklient
Äriklient

E-POED

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja

Tulemus

 • Kivide kogus

  0 tk

 • Kuivsegu kogus

  0 kg

Leia lähim edasimüüja