Eesti ehitusmaterjalide tootja alates 1910

Müürimört M10

TUTVUSTUS

Silikaat müürisegu M10 on tsemendipõhine üldotstarbeline müürimört. Sobib põletatud tellistest, silikaattellistest, keramsiit- ja betoonplokkidest müüride ladumiseks kuivsegu millele lisatakse vaid vesi. Samuti korstnate ja kaminate ladumiseks. Kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Mört seob kivid müüritiseks. Kandevseintes on mördikihi põhiülesandeks ülevalt tuleva koormuse edasikandmine alumisele kivireale. Koormuste maksimaalseks edasikandmiseks peavad vuugid olema hästi täidetud ja mört peab saavutama kividega väga hea nakke. See tagab ka müüritise hea helikindluse. Sobivaks mördiks on meil müürimört M10, survetugevusega 10 N/mm2). Kandevseintes leitakse vajalik tugevusklass arvutustega. Kui vuugid armeeritakse, siis tuleb tagada nake mördi ja armatuuri ning mördi ja tellise vahel.

Koostis: tsement, kvartsliiv (0 – 2 mm), paekivifiller.

Müürimört M10

Tehniline info

Survetugevus M 10
Nakketugevus ≥ 0,3 N/mm2
Tuletundlikus A1
Veeimavus ≤ 0,5 kg/(m2∙min0,5)
Kloriidide sisaldus ≤ 0,02 %
Külmakindlus 50 tsüklit
Väljaandvus (25 kg) 14...15l
Kasutatavusaeg Kuni 4 tundi

KASUTAMINE

Segu valmistamine

Müürimört M10 25 kg koti sisu segada 4 – 4,5 liitri puhta veega. Segu tuleb segada kuni täieliku märgumiseni. Lisatava seguvee kogust ei tohi ületada. Valmissegu väljaandvus 14 – 15l. Valmissegu on kasutatav kuni 4h. Mördi kulu poole kivi paksuse seina ladumiseks vaata silikaatkivi tabelist.

Müürisegu segamisel on oluline jälgida lisatava vee kogust. Vähene vee lisamine jätab segu tahkeks ja mördi paigaldamine ning töötlemine on raskendatud. Samuti tekib ebapiisava nakke oht. Liigselt vedel segu kipub valguma müüritise välispinnale. Samuti on liiga vedela segu puhul oht tugevuskaole. Müürisegu segamisel on hea peale esmast vee lisamist ja segamist (ca. 5-8 minutit) jätta mört seisma (loenduma) ca. 10 minutiks ja seejärel teostada uus segamine. Vaid nii saame tagada kõikide koostisosade ühtlasse segunemise.

Töö teostamine

Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada. Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne. Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms. naket takistavatest ainetest. Mördi nake ei ole tagatud, kui kasutada liiga suure veesisaldusega või liiga kuivi müürimaterjale. Soovitav on enne ladumist (silikaat-) kive niisutada, vältimaks müürisegu kohest kuivamist mördi paigaldamisel laotavale pinnale või järgmise kivi paigaldamisel juba ettevalmistatud mördipeenrale. Müürimördi enneaegne kuivamine tekitab olukorra kus mördi ja tehiskivi vahele ei teki piisavalt naket ja mördis endas jäävad keemilised kivinemisprotsessid poolikuks. Selle esmaseks ilminguks on juuspeen pragu mördi ja kivi vahel, mis hakkab endasse koguma sademevete poolt tekitatud niiskust, mis külmudes hakkab müüritist osadeks lõhkuma. Nii võib sellisest märkamatust praost saada aastate möödudes nähtav pragu mille ümbert hakkavad murenema ka kivide servad. Sellise prao parandamata jätmisel tekib risk sademevee sattumiseks müüritise sisse ja taha, mis omakorda toob kaasa kandevseina konstruktsioonilised kahjustused. Ladumistöödel paigaldatakse müürisele sobiv segukogus sõltuvalt müüritise laiuselt selliselt, et kivi surumisel oma kohale oleks võimalik vuuk täis pressida. Viimase lihvi kivi asendile võib anda kellusabaga kergelt toksates. Müürikive ei tohi pärast nakkumist liigutada. Pooleliolevat müüri tuleb kaitsta vihma jt. ohutegurite eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liig kerget kuivamist seda puhta veega kastes. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mördi tardumist.

Vuukimine

Ühtlase paksusega vuugid aitavad fassaadi pinnal luua ühtlase müürikirja, mis on eriti oluline puhasvuukmüüritiste korral. Maksimaalse koormuse edasiandmiseks ja kena müürikirja jaoks peavad kõik vuugid olema täielikult täidetud (ei tohi esineda tühimikke) ja vuugi pind viimistletud. Pinnal esinevad tühimikud nõrgestavad kandepinda, rikuvad välisilmet ja soodustavad sademetevee tungimist sügavale müüritise sisse, mis külmudes hakkab lõhkuma kogu müüritise konstruktsiooni. Müürimördi (vuugi) pinda hakatakse viimistlema peale paigaldamist siis, kui tema pind on muutunud muldniiskeks ehk ei kleepu enam. Kleepuva pinna viimistlemisel riskime fassaadipinna määrimisega, liiga kuiva pinda aga ei õnnestu enam siluda. Tehnoloogiliselt eristatakse puhasvuukmüüritise kumer-, nõgus- ja sile (kant) vuuki, mida teostatakse spetsiaalse vuukrauaga. NB! Sõrme ja kellusabaga vuuki ei viimistleta. Peale müüritise vuukide kuivamist harjatakse fassaadipind tugeva harjaga segujääkidest puhtaks.

Praktilised nõuanded

Müürimört sobib kasutamiseks temperatuuril +5 …+30°C. Alla 10°C hakkavad mördi kuivamis-kivinemisprotsessid aeglustuma. 0°C juures jäätub mördis olev vaba vesi ja kivinemisprotsess peatub ehk müüritis külmub läbi. Seetõttu on ohtlik, kui talvel laotud müüritist ei kontrollita enne koormamist piisavalt, sest kevadel seina sulades võib koormatud sein lihtsalt kokku variseda. Külmumise vältimiseks talvistel müüritöödel tuleb kasutada tootja poolt väljatöötatud talvise lisandiga müürisegu. Alla -15°C on mõttekas müüritööd katkestada, kuna müürsepa energiakulu ja ladumistöödele panustatav (müüritise soojendamine) energia ületavad mõistlikke kulusid. Oluline on, et paigaldatavad pinnad ja kivid oleks jää- ja lumevabad.

Keskkond, mille temperatuur on üle +20°C tekitab olukorra, kus paigaldatud segust aurub vaba vesi nii kiirelt välja, et kivinemisprotsess võib jääda poolikuks ning paigaldatud müürisegu jääb tolmama/pudenema. Tulemuseks on kehv nake kivide vahel ja müüritise tugevuskadu. Aktiivne päike otse laotavale pinnale ja tugev tuul kiirendavad veekadu kordades. Sageli võib segu kuivada juba paigaldamise käigus mördivannis. Paigaldatavad pinnad peaks olema tolmu-, pori- ja rasvavabad tagamaks maksimaalset naket mördi ja kivide vahel. Varuda piisav hulk samast partiist pärinevat müürisegu, et vältida võimalikke värvitooni erinevusi.

Ohutusnõuded

Võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi tolmu sissehingamist ja segu silmasattumist. Segu sattumisel silma loputa rohke veega ning vajadusel pöördu arsti poole. Soovitame kasutada kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.

Pakend ja säilitamine

Silikaat müürimört M10 on saadaval 25 kg ja 1 T pakendis. Ladustada alusel ning hoida niiskuse eest!

Kuivsegu on parim kuni 12 peale pakendamist.

Meelespea müüritöödel

 • Müüritise alus peab olema tugev ja stabiilne!
 • Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms naket takistavatest ainetest!
 • Müürikive ei tohi pärast nakkumist liigutada!
 • Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri kiiret kuivamist seda puhta veega kastes!
 • Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne, kui mört tardub!
 • Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on piisavalt tardunud!

Tootekaart allalaadimiseks

Saada päring

Kokku
Aluseid0 tk
Kaal0 kg
Eraklient
Äriklient
Leia edasimüüja
Leia edasimüüja

Tulemus

 • Kivide kogus

  0 tk

 • Kuivsegu kogus

  0 kg

Leia lähim edasimüüja