Eesti ehitusmaterjalide tootja alates 1910

Tsementmört T100/300

TUTVUSTUS

Tsementmört 100/300 on mõeldud korstnapitside ladumiseks, betoonpindade tasanduskihtide valmistamiseks.

Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5…+30 C.

Koostis: tsement, kvartsliiv (0 – 2 mm), lisand – plastifikaator.

Tsementmört T100/300

Tehniline info

Survetugevus M30
Tuletundlikkus A1
Kloriidide sisaldus ≤ 0,02 %
Külmakindlus 50 tsüklit
Väljaandvus (25 kg) 12,5....14 l
Kasutatavusaeg kuni 2 tundi
Värvus Hall

KASUTAMINE

Segu valmistamine

Valmissegu saamiseks tuleb kuivsegule lisada vaid vett. Tsementmört 100/300  25 kg koti sisu segada 3 -4 liitri puhta veega. Segada kuni segu täieliku märgumiseni. Lisatava vee kogust ei tohi ületada, sest see vähendab segu tugevust ja suurendab mahukahanemist. Valmis segu on kasutatav kuni 2 h.

25 kg kuivsegust saab 12…13 l valmissegu.

Praktilised nõuanded

Aluspind  peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms. naket takistavatest ainetest. Eemaldada naket takistavad ained – mustus, tolm, rasv jms. Värskelt valatud kihti tuleb kaitsta vihma, läbikülmumise jt. ohustavate mõjutuste eest. Järelhooldusena kastetakse pinda vältimaks pinna kiiret kuivamist.

Pakend ja säilitamine

Silikaat tsementmört T100/300 on saadaval 25kg ja 1 T pakendis.

Pakendeid ladustada alustel ning hoida niiskuse eest!

Segu on parim kuni 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

Ohutusnõuded

Võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi tolmu sissehingamist ja segu silmasattumist. Segu sattumisel silma loputa rohke veega ning vajadusel pöördu arsti poole. Soovitame kasutada kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.

Tootekaart allalaadimiseks

Saada päring

Kokku
Aluseid0 tk
Kaal0 kg
Eraklient
Äriklient

E-POED

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja

Tulemus

  • Kivide kogus

    0 tk

  • Kuivsegu kogus

    0 kg

Leia lähim edasimüüja