Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Frågor och svar

Varför blir en kalksandstensmur röd? Hur får man ren den?

Alla kalksandstens- och betongprodukter kan bli rödaktiga med tiden. Detta beror på samverkan mellan bakterier och lavar som påverkar ytor utan underhåll. Vi rekommenderar att använda lavbekämpningsmedel mot missfärgningar (t ex Sambla-Septik Spray).

Vad betyder antalet cyklar vid frostbeständighet?

Antalet cyklar visarhur många frys- och töcyklar byggmaterialet tål utan skada eller nedsatt hållfasthet.

Kan man bygga en husgrund av kalksandstensblock?

Kalksandstensblock är avsedda för bärande väggar och skiljeväggar. De får inte användas i mark eller i socklar.

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare

Totalt

  • Antal stenar

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare