Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Om oss

AS Silikaat tillverkar byggmaterial samt bryter byggsand och jordmaterial i Saku-Männiku sandfyndighet av nationell vikt, i Männiku sandtäkt på 356,32 ha. AS Silikaat arbetar med såväl dagbrytning som undervattensbrytning.

Förutom kalksandsten tillverkar företaget texturerade, kluvna och andra specialtegelstenar och byggblock i kalksandsten. Även olika bruk för murning och fogning av stenar tillverkas.

Några exempel på kalksandstenens långa livslängd och hållbarhet är byggnaden av Estlands nationalopera (1910) och utsiktstornet på Suur Munamägi, Baltikums högsta berg (1939). AS Silikaat är den enda tillverkaren av kalksandstenstegel och -block i Estland.

Vårt team

VÅR HISTORIA

Varumärket av AS Silikaat är känt sedan 1910. Namnet SILIKAAT kommer från huvudprodukten för det äldsta företaget inom AS Silikaat Grupp, dvs kalksandsten (silikatsten). AS Silikaat har varit verksamt genom fyra olika statsmakter och överlevt två världskrig. Historiken av AS Silikaat återspeglar utvecklingen av Estlands industri och entreprenörskap. Silikaat har genom åren varit den enda tillverkaren av kalksandsten i Estland.

1899-1900

1899-1900

Entreprenör Martin Böckler grundar en fabrik för tillverkning av sandtegel

1910

1910

Ingenjör O. Amberg grundar fabriken „ Tallinns kalksandstensfabrik O. Amberg & Co.“ på en fastighet köpt från M. Böckler

1939

1939

Tegelfabriken av O/Ü „ Silikaat“ startar sin verksamhet

1940

1940

De privata aktiebolagen nationaliseras och fortsätter sin verksamhet som fabrikerna Silikaat och Kvarts

1951-1957

1951-1957

Fabrikerna renoveras, 1953 påbörjas sandbrytning i Männiku täkt

1958

1958

Byggmaterialfabriken „Männiku“ grundas

1973

1973

Fabrikerna Männiku och Silikaat slås samman till produktionsenheten „Silikaat“

1992

1992

Produktionsenheten „Silikaat“ omorganiseras till statligt aktiebolag Silikaat

IDAG

Företagets mission är att bevara historiska värden och trygga traditioner genom att tillhandahålla det lämpligaste byggmaterialet i det nordiska klimatet för byggnader med lång livslängd.

Företagets vision går ut på att kontinuerligt värdesätta hög livskvalitet.

Idag ingår AS Silikaat tillsammans med 30 andra estniska företag i koncernen Silikaat Grupp. AS Silikaat har genom åren satsat på produktutveckling, utvidgat sin produktportfölj och expanderat till nya verksamhetsområden. Företaget äger tre täkter på totalt 400 ha i Tallinnområdet och dessutom ytterligare täkter annanstans i Estland. Företaget har idag följande verksamhetsområden:

  • tillverkning av byggmaterialet (kalksandstenstegel, kalksandstensblock, moduler för staketstolpar, stolp- och skorstenshattar, kalk- och sandblandning, murbruk, putsbruk, cementbruk, torrbetong, torr sand)
  • brytning av naturlig sand (bygg- och fyllningssand).

50 skickliga medarbetare arbetar dagligem på AS Silikaat och deras satsning uppskattas högt; företaget strävar efter att i sin tur erbjuda nödvändigt stöd i form av utbildningar och effektiv arbetsutrustning. Vi sätter även högt värde på våra samarbetspartners och glädjer oss åt progressivt teamarbete. Bland annat är vi medlem i Estlands förbund för byggmaterialtillverkare och Estlands handelskammare.

AS Silikaat har genom åren prioriterat kvalitet och miljö och gör det fortfarande. Därför certifierar vi årligen vårt kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med standarder ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Certifikatet efter revision är ett tryggt bevis på vår kvalitet. Vårt integrerade ledningssystem som vi själva har utarbetat och infört har hjälpt att organisera våra anställda till ett enhetligt team där var och en kan komma med egna synpunkter och förslag. Vi kan lyssna, ge återkoppling och ställa frågor.

Vi förstår kundernas önskemål och behov bättre. Vi gör mer för miljön än tidigare eftersom vi bryr oss. Processerna är mer transparenta, begripliga, systemiska och analyserbara. Våra produktionsprocesser är effektiva och vi kan vara säkra på att produktioonen uppfyller kvalitetskraven. Det certifierade ledningssystemet kommer att bli en viktig förutsättning vid deltagande i offentliga upphandlingar.

MILJÖVÄNLIGHET

Principen för Silikaat AS är att skydda miljön på bästa möjliga sätt genom att använda sina maskiner och annan utrustning ekonomiskt, ta hänsyn till naturen och värna om hotade arter.

På täktområdet av AS Silikaat har man hittat fridlysta arter av kategorier 1, 2 och 3 såsom strandpadda och sandödla samt häckningsplatser av spillkråka, trädlärka och mindre sandpipare.

I samarbete med forskare har AS Silikaat säkrat alla nödvändiga förutsättningar för överlevnad av dessa habitat: 7,5 km stigar för sandödlor i sandtäkter och en damm för strandpaddor i samarbete med artspecialister. Vi är glada över att den senaste räkningen visade ett växande antal strandpaddor. För de första ödlestigarna i Estland fick AS Silikaat även det estniska gruvinstitutets miljöpris inom gruvindustrin.

Förutom hänsyn till miljön sätter Silikaats team även värde på underhåll och säkerhet av nedlagda täkter. Silikaat har även varit tvunget att lösa ett farligt problem – bomber efter den sovjetiska armén i Männiku täkt. I samarbete med det estniska räddningsverket har man inom de senaste åren hittat och oskadliggjort tusentals bomber med mera. Vi vill att allmänheten ska ha fri tillgång till Männiku skog och insjöarna i området och gå tryggt i naturen, oavsett om de är militärer på övning, mc-förare, hundägare, fiskare eller badare.

Totalt

  • Antalet block

    0 tk

  • Antalet murbruk

    0 kg

Hitta din närmaste återförsäljare