Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Styrprinciperna

Företagets mission är att bevara historiska beständiga värden och att värna om trygga traditioner genom att erbjuda det lämpligaste byggmaterialet för uppförande av hållbara byggnader i det nordiska klimatet.
Företagets vision är att kontinuerligt sätta värde på livets och arbetets kvalitet.

Grundvärden av AS Silikaat:

 • Omtanke:
  • Vi strävar efter att minska den eventuella negativa miljöeffekten av vår verksamhet genom att balansera miljön.
  • Vi utgår från gällande lagar, föreskrifter, normer och krav i vår verksamhet.
  • Vi tar socialt ansvar och strävar efter att bidra till hållbar utveckling av företaget.
  • Vi agerar etiskt och ärligt.
 • Arbetsamhet:
  • Vi strävar efter kontinuerlig förbättring och utveckling.
  • Vi håller våra löften.
  • Vi samarbetar, är nyfikna och delar med oss av våra erfarenheter.
  • Vi är passionerade och engagerade i vårt arbete och vår verksamhet.
 • Fokus på kunden:
  • Vi gör vårt yttersta för att ta reda på och uppfylla kundernas krav och önskemål.
  • Vi vill skapa starka och långvariga kundrelationer.
  • Vi kommunicerar öppet och uppriktigt.
  • Vi respekterar individen.

Företagets kvalitets- och miljöpolicy bygger på följande principer:

 • Vi arbetar utifrån ett kvalitets- och miljösystem som överensstämmer med de internationella standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
 • Hela vårt arbete utgår från kundernas behov. Just detta utgör utgångspunkten för vår strategi för vidareutveckling av företagets lönsamhet och verksamhet.
 • Våra produkter uppfyller de angivna kraven och kundernas förväntningar.
 • Våra anställda har yrkeskompetens på hög nivå.
 • Vi använder uteslutande tillförlitliga underleverantörer och entreprenörer vars resultat vi kan alltid lita på.
 • Vi höjer kontinuerligt produkternas konkurrenskraft och förbättrar ständigt vårt ledningssystem genom att ta lärdom från erfarenheter och förbättringsförslag.
 • Vi arbetar ständigt för ökad medvetenhet hos konsumenter.
 • I vårt dagliga arbete följer vi kraven enligt Estlands och EU:s lagstiftning, konventioner och avtal (utvinningstillstånd, markarrendeavtal).
 • Med hänsyn till risker i våra produktionsprocesser åtar vi oss att minimera riskerna, trygga personalens säkerhet och skydda miljön på bästa sätt, bl.a. att förebygga förorening [1].
 • Vi ägnar stor uppmärksamhet åt främjande av hållbar utveckling i företaget genom att maximalt återanvända material och avfall från produktionsprocessen.
 • Vi samarbetar med forsknings- och miljöforskningsorganisationer vid lösning av olika problem och även utarbetande av nya tekniker.
 • Vi föreskriver åtgärder för att förbättra personalens kunskaper om miljöskydd och uppmuntrar tillämpning av dessa kunskaper i praktiken.
 • Vi arbetar för tillvaratagande av vår produkt – sand – för     effektivt utnyttjande av denna icke-förnybara naturresurs.

[1] Förebyggande av förorening omfattar: användning av processer, praxis, metoder, material, produkter, tjänster eller energi för reducera negativa miljöeffekter genom att undvika, minska eller hantera uppkomst eller utsläpp av vilket som helst föroreningsämne eller avfall.

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare