Vad man ska veta om skorstenstoppar i kalksandstenstegel

Läs mer

EN SKYDDANDE HATT

Skorstenstoppen behöver täckas med en betonghatt som skyddar den från den skadliga effekten av nederbörd. Hatten ska nå minst 5 cm ut från skorstenssidorna på varje sida för att leda bort vatten från skorstenens sidor. Vid plåthattar rekommenderas det att kontrollera produktcertifikaten för att undvika för snabb korrosion av hattarna.

METALLHYLSA

Hylsan ska skydda skorstenstoppen från den skadliga effekten av surt kondensvatten. Happeline Surt kondensvatten uppstår oftast vid rökgas med låg temperatur – vattendroppar bildas på rökkanalens innerväggar och flygande sotpartiklar löses upp i dem. Skyddshylsan kan vara av rökkanalsrör i rostfritt stål eller keramik.

MURNING AV SKORSTENSTOPPEN

Innan murningen påbörjas behöver kalkstandstenstegel läggas i blöt i ett vattenbad; låt dem sedan rinna av i skugga. Blötläggningen är nödvändig för att säkra fri fukt i tegelstenen som undviker att vatten sugs ut ur murbruket. Annars blir det ingen bra vidhäftning mellan tegelstenen och murbruket och den resulterande hårfina sprickan börjar samla fukt som kommer att frysa och skada skorstenen. Avrinning är nödvändig för att få bort överflödigt vatten från tegelstenens yta för att undvika att murbruket sjunker ned på tegelstenens yta under murningen. En skorstenstopp muras helst på våren eller tidiga hösten med det hållfasta cementmurbruket T100/300 av Silikaat.  Arbeta vid molnigt, fuktigt och vindstilla väder. Den murade skorstenstoppen ska kunna härda i en månad före den första frosten. Det rekommenderas att anlita en utbildad kaminbyggare för murning av skorstenstoppen.

SKORSTENSUNDERHÅLL

Det rekommenderas att ha skorstenen sotad två gånger om året: på våren efter uppvärmningssäsongen och på hösten före en ny uppvärmningssäsong. Det är viktigt att komma ihåg att skorstenen minst vart femte år ska kontrolleras av en sotare med yrkescertifikat.

VARFÖR MURA SKORSTENEN AV KALKSANDSTEN?

 • Naturlig, miljövänlig produkt
 • Hållbart byggmaterial i det nordiska klimatet
 • Väderbeständig
 • Klarar 108 frys- och töcyklar
 • Goda egenskaper (slät yta, precisa mått)
 • Traditionellt estniskt byggmaterial (från år 1910)
 • Visuellt attraktiv

TIPS FÖR ELDNING

 • Använd ved som har torkat i minst två uppvärmningssäsonger.
 • Sörj för tillräckligt luftflöde vid eldning för att undvika uppkomst av sotpartiklar.
 • Lågan ska få plats i eldstaden, en för full förbränningskammare dämpar elden.
 • Elda aldrig med skräp, bl a plast, tyg, målat trä osv.
 • Aktiv förbränning ska helst pågå i minst 1 timme.

Nödvändiga produkter

Vill du ha hjälp från en kompetent sotare?

Hitta din närmaste sotare
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare