Stenproduktion på Silikaat: utveckling och innovation går hand i hand

Läs mer

Även om tiderna har förändrats och det verkar som om man föredrar glas och betong på byggnadsfasader i stadsbilden så håller Silikat på att utvecklas i god takt och företaget lanserar kontinuerligt nya innovativa produkter. Anledningen är att innerväggar och hus på upp till två plan fortfarande byggs av  byggblock och kraven på blockens kvalitet höjs varje år.

”Företagets utveckling beror på flera faktorer: å ena sidan ska företaget ha egna idéer och viljan att komma kunderna till mötes, å andra sidan spelar ägarnas vision en stor roll. Man kan tycka att byggbranschen är något traditionellt och stabilt, det vill säga att sand och sten inte ändrar sin struktur, men våra kunders önskemål och behov är i ständig förändring. Det som var bra igår passar inte nödvändigtvis idag. Ett exempel när det gäller våra produkter är kornstorleksfördelningen,” berättar Aare Koll, VD för AS Silikaat.

”Kvalitetskraven på torr sand ja och sandblandningar är ytterst höga vilket är positivt: kontinuerlig utmaning är grunden till utveckling.”

På Silikaat försöker man prognosticera eventuella trender på byggmarknaden. Företagets huvudägare Vello Kunman är en visionär och en krävande ledare som aldrig vill sitta sysslolös. Täkten har en verksamhetsplan för 15 år, investeringarna är fastställda för fem år i förväg. ”Varje avdelning i företaget har utbildade och erfarna ingenjörer så man kan lita på deras arbete och beslut,” säger VD:n.

Hydraulisk brytning av naturlig sand i Männiku täkt
Förpackning av siktad torr sand

”Produktutveckling ska bygga på intuition, känsla och erfarenhet, sedan fattar man ett övervägt beslut. Vår bransch utvecklas inte så snabbt, det finns många begränsningar. Varje steg måste övervägas noga; det är ingen idé att börja tillverka rosa stenar i stället för traditionella vita – ingen kommer att vilja ha dem!” påpekar Koll.

Enligt AS Silikaat och Anne-Mari Lehtla, strategichefen för Silikaat Grupp, är utvecklingen ett teamarbete. ”Någon kommer med en idé men alla medverkar. Försäljningsavdelningen testar om det skulle kunna finnas en marknad för idén, ingenjörerna kontrolleras produktens utförbarhet och kvalitet och redovisningsavdelningen kalkylerar om utvecklingskostnaderna skulle bli rimliga. Allt sker i synergi. Genomtänkande och beräkningar säkrar att produktutvecklingen genomförs med rimliga kostnader och besluten som fattas är ekonomiskt förnuftiga.”

När det gäller investeringar under den närmaste framtiden så vill Silikaat uppdatera brytningsutrustningen och köpa en ny sandpump och en sandsikt inom de närmaste åren. En ny anläggning för torr sand håller på att projekteras. Silikaat använder de bästa praktikerna av ingenjörer från Ryssland, Polen, Tyskland och Ukraina – länder med långa traditioner av sand- och stenproduktion – för att få fram estniska kvalitetsprodukter. ”Kunskaper är en sak men att våga förverkliga idéerna är något helt annat,” är Koll och Lehtla övertygade om.

Ljuddämpande väggblock

Silikaat har lanserat en ny produkt, det innovativa kalksandstensblocket 120 Slim (mått 300x120x192) som är främst avsett för att bygga hållfasta och ljuddämpande skiljeväggar. Fördelen med blocket är att det är ekonomiskt: utmärkt ljuddämpningseffekt kombinerad med kompakta mått. Detta hjälper fastighetsutvecklaren att öka bostadsarean och samtidigt säkra ett högkvalitativt resultat för kunden; lätta byggblock med jämförbar hållfasthet och ljuddämpningsförmåga är betydligt större vilket minskar bostadsarean. Kalksandstensblock behöver varken ingjutning eller fyllning av vertikala fogar vilket i sin tur sparar arbetstid och material.

”Vi måste hävda oss i konkurrensen och kontinuerligt uppdatera vårt produkturval liksom andra producenter. Kalksandblocket är hålblocket med den bästa ljuddämpningsprestandan och det är särskilt bekvämt att dra kablar genom. Tack vare materialets densitet är kalksandstensväggen säker för upphängning av tunga föremål såsom varmvattenberedare eller TV-apparater. En kalksandstensvägg tål allt och har gjort det i hela 109 år! Kalksandsten behöver minimalt med armering (bara vid den första blockraden och överliggare) vilket är en stor fördel för en kunnig användare, både när det gäller tid och pengar. Materialen är kalk, sand och vatten så produkten är även mycket miljövänlig,” förklarar Aare Koll.

Hållfasta kalksandstensprodukter framställs i autoklaver av en blandning av kalk, sand och vatten.
Färdiga kalksandstensblock

Var använder man kalksandsten idag? ”Kalksandsten har många användningsmöjligheter och den används aktivt såväl vid allmänna byggarbeten som vid invändiga och utvändiga murade designelement, t ex skorstenstoppar, staketstolpar, blomlådor och grillugnar. Vi har ett nära samarbete med Estlands sotarförening,” säger VD:n. Några exempel på kalksandstenens hållbarhet är byggnaden av Estlands nationalopera (1910) och utsiktstornet på Suur Munamägi, den högsta punkten i Baltikum (1939).

Man kan tycka att utveckling måste ta lång tid på ett så stort företag och i en bransch med djupt rotade traditioner – stor projekt såsom planering av sandpumpar och torrsandsanläggningen har ju pågått i flera år – men det är inte alltid så. ”Ibland behöver man lansera en ny produkt extra snabbt på grund av konkurrensläget,” säger Koll och berättar om en kund som inte kunde använda byggsand för betongproduktion eftersom sanden saknade fina partiklar. ”Vad kunde vi göra? Vi utarbetade en ny blandning på mindre än en vecka genom att tillsätta fin sand i den grova. Andelarna blev rätt, allt stämde överens med parametrarna, kunden blev nöjd och kundens marknadsandel ökade tack vare oss.”

 

Den digitala tidsåldern i täkten

Som företag i andra branscher har även Silikaat dragit nytta av utvecklingen inom it-området. I företagets täkt används SeeMe, ett intressant program som genomför en grundlig analys av maskinflottan. Enligt strategichefen möjliggör SeeMe att kontinuerligt analysera var maskinerna finns, deras arbetsgrupper, arbetsintensitet och bränsleförbrukning så att man kan snabbt anpassa aktuella arbeten, planera dem på avstånd och således uppnå högre effektivitet. SeeMe är även viktig för brytningsarbetets säkerhet.

Artikeln publicerades i den estniska tidskriften Inseneeria nr. 10 (185), oktober 2018. Se originalartikeln.

 

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare