Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Energetik

Försäljning av elenergi och nätverkstjänster

Priser av AS Silikaat på försäljning av elenergi och nätverkstjänst 2020

 

Försäljning av värmeenergi

AS Silikaat säljer värmeenergi i Tallinn till flerbostadshus Pärnu mnt 234 och på Ristigatan. Med det estniska konkurrensverkets beslut nr 7-3/2020-019  den 27.05.2020 det fastställda värmepriset 48,40 €/ MWh.

Slutpriset för konsumenten
är 58,08 €/ MWh (inkl moms ).

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare