Silikaat: man måste vara mån om sina anställda och bry sig om dem

Läs mer

AS Silikaat som är verksamt sedan 1910 har genom åren varit den enda tillverkaren av kalksandsten i Estland. Det är ett värdigt företag, gammalt men samtidigt innovativt, vars utveckling intygas av både aktiv produktutveckling och t ex medverkan i tillväxtprogrammet av SEB och Europeiska innovationsakademin. Företaget tar även väl hand om sina anställda.

„När jag ser tillbaka på alla dessa årtionden av framgång så känner jag vördnad. Vördnad för arbetet och duktiga människor är även en drivkraft som hindrar en från att sitta och vila på lagerkransar,“ säger Aare Koll, VD för Silikaat AS. Arbetet har lönat sig, t ex är resultatet för det första halvåret i år bättre än någonsin och både omsättningen och vinsten har växt stabilt under de senaste åren.

„Man kan alltid skylla dåliga resultat på marknadssituationen men vi gör det helt enkelt inte. Tillbakagång kommer när man är oärlig och inte arbetar för kundernas bästa. Ett framgångsrikt företag är flexibelt och kundfokuserat, berett att lösa kundernas problem till och med på helgerna!“

Anne-Mari Lehtla, strategichef för Silikaat AS och Silikaat Grupp, säger att kvaliteten naturligtvis är lika viktig. „Vi har arbetat hårt för den, genomfört provningar och satsat på produktutveckling. Den globala konkurrensen är väldigt hård i stenproduktionsbranschen men vi har lyckats få foten i dörren på exportmarknaden; vi tecknade nyligen ett leveransavtal med ett svenskt företag.“

Teamet av Silikaat konstaterar att det är svårt att bryta de ganska negativa fördomarna om vita tegelhus från sovjettiden som stod övergivna när kolchoserna avvecklades. I själva verket finns det många möjligheter att använda kalksandsten: den används allt mer även vid interiör- och utomhusdesign. Kalksandstenstegel används flitigt på skorstenstoppar och staketstolpar och allt oftare i enhetliga trädgårdslösningar. T ex i en murad grillugn.

Teamet på Silikaat vill hålla estnisk stenproduktion i ära och de har genom åren lyckats fint. Några bra exempel ligger nära till hands: den långa livslängden och hållbarheten av kalksandsten visas av nationaloperan Estonia (byggd 1910) och utsiktstornet på Suur Munamägi (byggd 1939).

„Produktutveckling ska slå till på ett ögonblick! Om kunden vill har en produkt som vi inte har så kommer kunden att gå annanstans. Följaktligen behöver man ta itu med saken,“ säger Aare Koll. „Apropå, vid vår senaste ISO-revision påstod de externa revisorerna att vår enda problem var att produktutvecklingen saknade flera månader eller år av förberedelse utan kom som från himlen.“

Silikaat AS har ganska invecklad struktur med produktionsenheter, en energetikavdelning och en brytningsavdelning för utvinning av sand. Företaget har redan tre täkter på totalt 400 hektar i Tallinnområdet, dessutom flera brytningsområden i övriga Estland. Det stora och gamla företaget med många olika avdelningar Suurel, paljude har det svårt att ändra de ganska negativa fördomarna om kalksandsten från sovjettiden men man strävar efter det genom nära samarbete med framtida byggmästare på byggarskolor, Vi försöker visa den roligare sidan av vårt arbete och låta ungdomarna själva upptäcka kalksandstenens kvalitetsfördelar.

KIVITOOTMISEGA SEONDUVAD EDUKALT KA ROBOOTIKA JA DIGILAHENDUSED

Üheks põnevamaks hiljutiseks väljakutseks on osalemine SEB ja Euroopa Liidu Innovatsiooniakadeemia kasvuprogrammis. „Meie ambitsiooniks oli leida innovaatilisi kasvumomente ning siduda end põnevate digilahendustega,“ sõnab Lehtla. Tänaseks on Silikaadil läbitud koolituste osa, välja mõeldud idee ning 100 päeva on aega täpsema plaani koostamiseks. Idee on seotud robootikaga ja selle teostamiseks on leitud koostööpartnerid. „Oleme veendunud, et kui idee ellu viime, võib see endaga kaasa tuua tõelise revolutsiooni ehitusmaastikul. Ja mitte ainult Eestis, vaid ka Põhjamaade ja Saksamaa turul. Meie ideeke peaks aitama ehitusettevõtetel märgatavalt tööjõukulusid kokku hoida ja teistsugust lähenemist  pakkuda.“

Ettevõttele tervikuna tõi kasvuprogramm samuti palju juurde: tuldi nii-öelda kastist välja ning vaadati oma ettevõtet kõrvalt uue pilguga. Nüüd on kontsernil plaanis leida uus identiteet ja visuaalne keel, uuendada oma kuvandit ja teha uus koduleht. Väikeste sammudega uue ja innovaatilise tuleviku poole.

Ekspordist rääkides on Silikaadi puhul selge, et karjääriliiva müügi puhul paneb asja paika logistika ning kilomeetri hind. Kuivliiva eksporditakse küll Soome ja Lätti, ent põhiline ekspordiartikkel on ikkagi silikaattooted. Kasvav trend on see nii Rootsi kui ka Soome suunal, kuid konkurents on muidugi tihe – Poola ja Leedu pakuvad soodsat hinda ning ka Saksamaa on tugevate silikaaditraditsioonidega. Norras on aga ajalooline tava ehitada puidust maju ning Valgevenes ja Venemaal on oma tehased.

„Aga ega kellelgi ole kerge! Kuigi moes on rohkem klaas ja betoon, kasutatakse meie tooteid väga palju renoveerimisel ja populaarsed on dekoratiivstruktuuriga kivid. Väga tihe on meie koostöö näiteks Eesti Korstnapühkijate Kojaga,“ ütleb tegevjuht.

KESKMISEST SUUREM KESKKONNASÕBRALIKKUS

”Vår princip är att skydda miljön på bästa möjliga sätt genom att använda sina maskiner och annan utrustning ekonomiskt, ta hänsyn till naturen och värna om hotade arter,“ säger Koll. „Vi behåller våra kunder tack vare bra daglig kommunikation och miljövänlig produktion. Människor är mycket miljömedvetna vilket är ju bra. Brytning skadar ju naturen och vi känner att vårt ansvar är att ge miljön något tillbaka.“

På täktområdet av AS Silikaat har man hittat fridlysta arter av kategorier 1, 2 och 3 såsom strandpadda och sandödla samt häckningsplatser av spillkråka, trädlärka och mindre sandpipare. Med hänsyn till förekomsten av sällsynta och strikt fridlysta arter i Männiku täkt har Silikaat i samarbete med forskare skapat alla nödvändiga förutsättningar för bevarande av dessa habitat: 7,5 km stigar för sandödlor i sandtäkter och dammar för strandpaddor i samarbete med artspecialister. Vi är glada över att den senaste räkningen visade ett växande antal strandpaddor. För de första ödlestigarna i Estland fick AS Silikaat även det estniska gruvinstitutets miljöpris inom gruvindustrin.

Förutom hänsyn till miljön sätter Silikaats team även värde på underhåll och säkerhet av nedlagda täkter. Silikaat har även varit tvunget att lösa ett farligt problem – bomber efter den sovjetiska armén i Männiku täkt. I samarbete med det estniska räddningsverket har man inom de senaste åren hittat och oskadliggjort tusentals bomber med mera. ”Vi vill att allmänheten ska ha fri tillgång till Männiku skog och insjöarna i området och gå tryggt i naturen, oavsett om de är militärer på övning, mc-förare, hundägare, fiskare eller badare.”

PERSONALEN SKA KUNNA MEDVERKA I FÖRETAGETS UTVECKLING

Silikaat AS har 50 anställda av olika nationaliteter. Trots skillnader i ålder och nationalitet samt talrika avdelningar håller teamet ihop. Oftast arbetar man länge här – två män har arbetat på fabriken i över 50 år. Å andra sidan kommer det aktiva unga anställda till företaget, antingen direkt från skolan eller efter värnplikten. Vad är hemligheten med Silikaat som bra arbetsgivare?

Enligt VD Aare Koll behöver man prata med människor individuellt och uppmuntra dem att berätta om sina bekymmer och tankar, planer och förslag. „Man ska lyssna till folk och verkligen bry sig om dem. Varken företagets eller personalens utveckling får hindras! Vi sätter årligen upp mål, både på koncern-, företags- och avdelningsnivån, och alla kan komma med förslag om vad som kan göras bättre, bekvämare, säkrare. Våra anställda förstår att dessa förslag och beslut påverkar deras liv. Och det är säkert enklare att arbeta mot målen när personalen själv har föreslagit dem. Ibland händer det att alla förslag inte förverkligas. I så fall är det viktigt att förklara varför just denna idé inte togs upp.“

Silikaat strävar efter en högre lönenivå jämfört med medelvärdet i industrisektorn och betalar bra lön för hårt arbete. Det finns ett imponerande motiveringspaket och naturligtvis firar man sommarfest, julfest, födelsedagar och årsdagar tillsammans. Möjligheter att tjäna extra erbjuds och lönerna betalas alltid ut i tid. Lathet tål man inte här men enligt Koll är det inte heller något större problem. Man behöver se till att folk tar ut sina semestrar. „Och man ska alltid fråga om det är något som de inte gillar. Vi sätter värde på ärlighet och uppriktighet!“

ETT FÖRETAG MED BONDATTITYD: MJÖLKA „KON“ SÅ LÄNGE DET GÅR

Tio år sedan införde Silikaat programvara av NAV eftersom de olika funktionerna behövde kopplas ihop via ett gränssnitt. T ex försäljning av sand från sandtäkt som brukade vägas så att säga för hand. NAV gav ett utmärkt våggränssnitt som gjorde arbetet snabbare och lättare att kontrollera. Idag befinner man sig i en situation som enligt Koll beror på ”bondattityden”: systemvolymen räckte inte längre till och programmen blev långsammare, dvs att „kon“ var helt urmjölkad. Så fick man börja fundera på en uppdatering.

„Vi har mycket goda relationer med programutvecklaren och vi förstår att det kommer nya möjligheter med tiden: snabbare system, automatisk dataöverföring till Excel och tvärtom, bättre analysverktyg. Vi vill göra livet lättare för våra redovisningsekonomer och försäljningspersonalen. Vi utbildar våra anställda, provar testversionen och vid årsskiftet införs den nya programversionen,“ berättar Koll. „Vår samarbetspartner förtjänar beröm: implementeringsprocessen är så enkel och smidig och kanske kommer vi även att tänka på extramoduler.“

Silikaats beslut att fortsätta med NAV var noga övervägt; flera andra program jämfördes också. Programmets absoluta fördel var våggränssnittet, därför valde man att fortsätta med väl inarbetade verktyg i ny tappning.

 

Artikeln publicerades i tidskriften äri-iT, hösten 2018. Ladda originalartikeln

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare