Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Användning av kalksandstensblock

Murning

Murning av block av Silikaat omfattas av samma principer som vid andra kalksandstenar. Underlagskonstruktionerna (grundplatta och grundmur) ska vara jämna, stabila och hållfasta. Ett ordentligt tätskikt bör monteras ovanpå husgrunden så att fukten som har trängt in i grundmuren inte kan sprida till väggarna. Fukta blocken före murning och använd murbruk med rätt konsistens. För bra vidhäftning mellan murbruket och stenen får murbruket inte vara för torrt. För tunt murbruk å andra sidan rinner ut ur fogen och hållfastheten kan förbli otillräcklig. Användning av ett tunnare murbruk ersätter inte fuktning av stenarna. Ju finkornigare bruk desto bekvämare det är att arbeta. Vid torrt och varmt väder bör man hindra för snabb torkning av muren. Kalksandstenar får inte användas i husgrunder eller bärande källarväggar. En kalksandstensmur får inte täckas över med något som hindrar utsläpp av fukt från muren. Om muren ska målas bör man välja en färg med mycket hög genomsläpplighet för vattenånga.
Murningen ska börja från ett hörn och med ett halvt block (vid kalksandstensblock 240 ). Murbruket appliceras bekvämast med en murslev eller murlåda. Så fördelas murbruket jämnt och foghöjden blir jämn.
En grip är mycket praktisk vid flyttning och placering av block. Den gör arbetet betydligt snabbare och lättare för arbetarna. En icke-studsande gummihammare med blykulor hjälper till vid precis placering av blocken.

Användning i skiljeväggar i en produktionsanläggning

Created with GIMP

Skärning av kalksandstensblock

Block och tegel kan skäras med en elektrisk skärmaskin med skärskiva med tänder i hårdlegering. Hål och genomföringar utförs med en hålfräs med tänder i hårdlegering.

Överliggare

Tyngden av blockrader ovanför fönster- och dörröppningar fördelas på vår sida av öppningen med hjälp av överliggare. Överliggare i armerad betong passar bäst för kalksandstensmurar. Typen av överliggare (mått, armering, bärförmåga, längd) fastställs av projektören. Överliggaren ska vila på en oskuren tegelsten Vid över 1,5m breda öppningar ska överliggarens stödyta per ände vara minst 250mm.

Armering

En vägg av kalksandstensblock är oftast mycket hållfast och behöver ingen armering. Det finns dock fyra områden som kräver konstruktionsarmering för att undvika sprickbildning.

Följande ställen bör alltid armeras:

  1. Ovanpå den första blockraden (hindrar spridning av spänningar från husgrunden till väggen)
  2. Nedanför den sista blockraden (bidrar till fördelning av yttertakets tyngd på väggen)
  3. Nedanför blockraden under fönstren (fördelar lasten från karmsidostycken på väggen)
  4. Nedanför överliggarens blockrad (minskar värmeexpansion och fördelar lasten på fönstermittposter)

Lämpliga armeringsprodukter är murnät (vid användning av murbruk) eller armering Murfor EFS (vid användning av blocklim).

Deformationsfogar

Deformations- och temperaturfogar ska undvika sprickor i långa väggdelar på grund av krympning eller temperaturväxling. Fogar är vertikala och genomgående. De fylls med elastisk fogmassa så att väggdelarna kan röra sig i förhållande till varandra utan att orsaka skada. Det rekommenderade avståndet mellan deformationsfogar är 10 m.

 

Ytbehandling

Vid korrekt utförande av murarbeten kan invändig ytbehandling begränsas till ytspackling.

BIM & CAD

Ladda ned den digitala produktkatalogen av Silikaat för användning i BIM– och CAD-system eller se webbversionen.

Se installations- och bruksanvisningen för katalogen här.

Pallkalkylator

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare