Ehitame Eestit alates 1910

Silikaatploki kasutamine

Müüri ladumine

Silikaadi plokist müüritise ladumisel kehtivad samad põhimõtted, mis teistegi silikaatkivide kasutamisel. Aluskonstruktsioonid (taldmik ja vundament) peavad olema tasased, stabiilsed ja tugevad. Vundamendi peale tuleb paigaldada korralik hüdroisolatsioon, et vundamenti sattunud niiskus ei leviks seintesse. Plokke tuleb enne ladumist niisutada ja kasutada õige konsistentsiga müürimörti. Selleks, et tekiks korralik nake mördi ja kivi vahel ei tohi mört olla liiga kuiv. Liiga vedela mördi puhul voolab segu vuukidest välja ja võib tekkida olukord, kus segu ei saavuta vajalikku tugevust. Vedelama segu kasutamine ei kompenseeri kivide niisutamise vajadust. Mida peeneteralisem on segu, seda mugavam on tööd teha. Kuiva ja kuuma ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Silikaadist kive ei tohi kasutada vundamendis ega kandvates keldri seintes. Silikaatmüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist. Müüri värvimisel peab valima sellise värvi, millel on väga hea veeauru läbilaskmise võime.
Müüri ladumist tuleb alustada nurgast, poolplokiga (240 silikaatploki puhul). Segu on plokkidele mugav paigaldada segukulbi või -kelguga – see tagab mördi ühtlase jaotuse ja vuugi kõrguse.
Väga suureks abiks plokkide teisaldamisel ja paika asetamisel on haarats. See kiirendab oluliselt töö käiku ja koormab vähem töölisi. Plokkide täpsel paika nihutamisel on abiks tinahaavlitega põrkevaba kummivasar.

Kasutamine tootmishoone vaheseintes

Created with GIMP

Silikaatploki lõikamine

Plokkide ja telliste lõikamiseks on sobiv kasutada kõvasulamhammastega kettaga elektrilist lõikurit. Avade ja läbiviikude tegemiseks kasutada kõvasulamhammastega augufreesi.

Avade sildamine

Akna- ja ukseavade kohal asuvate plokiridade raskus jaotatakse kahele poole ava silluste abil. Silikaatplokkidest müüri sobivad kõige paremini raudbetoonist sillused. Silluse tüübi (mõõtmed, armeering, kandevõime, pikkus), määrab projekteerija. Silluse toetuspinna all peab olema lõikamata plokk/tellis. Üle 1,5 m laiuste avade puhul peab silluse minimaalne toetuspind ühe otsa all olema vähemalt 250mm.

Armeerimine

Silikaatplokkidest sein ei vaja üldjuhul suure tugevuse tõttu armeeringut. Siiski on neli piirkonda, mis vajavad konstruktiivset armatuuri pragude tekkimise vältimiseks.
Armeeri kindlasti:
1. Esimese plokirea pealt (väldib vundamendi pingete levimise seina
2. Viimase plokirea alt (aitab jaotada katuse koormust seinale)
3. Avade all asuva plokirea alt (jaotab aknapostide koormuse seinale)
4. Silluse plokirea alt (vähendab temperatuuripaisumist ja jaotab koormust aknavahepostidele)
Armeerimiseks sobib müürivõrk (mördi puhul) või Murfor EFS armatuur (plokiliimi kasutamisel).

Deformatsioonivuugid

Deformatsiooni- ja temperatuurivuukide eesmärk on pikkades seinaosades mahukahanemise või temperatuuri muutuste tõttu pragude vältimine. Vuugid on vertikaalsed ja seina läbivad. Need täidetakse elastse vuugitäitega, mistõttu eraldatud seinaosad saavad kahjustamatult üksteise suhtes liikuda. Deformatsioonivuukide soovituslik samm on 10 m.

Viimistlus

Korrektselt tehtud müüritööde puhul võib siseviimistlus piirduda vaid lauspahteldusega.

BIM & CAD

Lae alla Silikaadi digitaalne tootekataloog kasutamiseks BIM ja CAD süsteemides või vaata veebiversiooni.

Kataloogi paigaldamis- ja kasutusjuhendi leiad siit.

Fassaadi soojustamine

Tootekoguse kalkulaator

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja