Ehitame Eestit alates 1910

Privaatsus

Küpsiste privaatsusteatis

Selleks, et AS-i Silikaat (edaspidi Silikaat) veebisaidi sirvimist teie jaoks mugavamaks muuta, salvestame teie arvutisse väikse andmefaili – nn küpsise (inglise keeles cookie).

Mis on “küpsis”?

“Küpsis” on väikese mahuga tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ning mis küsib kõvakettale salvestamiseks teie luba. Kui olete korra nõusoleku “küpsise” salvestamiseks andnud, siis fail salvestatakse teie kõvakettale ning seejärel aitab “küpsis” analüüsida veebiliiklust või anda teile teada kui külastate kindlat saiti. “Küpsised” lubavad veebirakendustel vastata teile kui üksikisikule. Veebirakendus saab kohandada oma toimingud vastavalt teie vajadustele, meeldimistele ja mittemeeldimistele, kogudes ja mäletades infot teie eelistuste kohta.

Kuidas me kasutame “küpsiseid”?

Me kasutame veebiliikluse logide “küpsist”, et identifitseerida, missuguseid veebilehti kasutatakse. See aitab meil analüüsida andmeid veebiliikluse kohta ning parandada meie veebilehte vastavalt kasutajate vajadustele. Kasutame seda informatsiooni ainult statistika analüüsimise eesmärgil ning pärast seda kustutame kõik andmed oma süsteemist.

Üldiselt aitavad “küpsised” meil teile pakkuda paremat veebilehte, võimaldades meil jälgida missuguseid lehti peavad kasutajad vajalikeks ja missuguseid mitte. “Küpsis” ei võimalda meil saada ligipääsu teie arvutile ega teiega seotud andmetele, kui ainult nendele, mida olete ise valinud, et meiega jagada.

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Samuti võite kustutada juba salvestatud küpsised. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni. Küpsiste keelamisel oma veebilehitsejas võivad mõned Silikaadi kodulehe funktsioonid olla häiritud.

Silikaat jätab endale õiguse teha küpsiste poliitikas muudatusi. Küpsiste poliitika viimane versioon on alati kättesaadav Silikaadi kodulehel www.silikaat.ee .

Kolmandad osapooled

Lisaks võime kasutada ka usaldusväärsete kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Google Analytics jmt.

Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Videovalve privaatsusteatis

AS Silikaat territooriumil on videovalve. Videovalvega kaetud alad on märistatud vastavate siltidega. Videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on:

AS Silikaat
Registrikood 10022296
Aadress Silikaltsiidi tn 8, Tallinn 11216
E-post:silikaat@silikaat.ee
Tel: +372 6140300

Videovalvega salvestatakse Teie ja/või Teie sõiduki kujutis ja tegevus, mis on nähtavad videovalvega alas.

Videovalvega kogutud isikuandmete töötlemine on vajalik, kuna AS-l Silikaat on õigustatud huvi kaitsta ettevõtte omandit ja vara ning tagada ettevõtte klientide ja töötajate eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise,  kaitse. Eelnimetatud isikuandmeid töödeldakse selleks, et ennetada ning märgata süütegusid ning uurida ja lahendada potentsiaalseid või juba toime pandud süütegusid ning tagamaks ettevõtte vara, töötatajate ja klientide turvalisus AS-i Silikaat territooriumil. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid meie territooriumi seisukorra jälgimiseks parima teeninduse tagamiseks ning kindlustusjuhtumite uurimiseks ja lahendamiseks.

AS-l Silikaat on õigus edastada videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmeid videovalve korraldamisega tegelevatele teenusepakkujatele, teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kindlustusjuhtumite korral kindlusettevõttele ning tuvastatud või potentsiaalsete õigusrikkumise korral õiguskaitseorganitele ja muudele pädevatele järelvalveorganitele.

Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 4 nädalat.

Videovalvega kogutakse isikuandmeid automaatselt. Meie eesmärgiks ei ole Teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Teil on õigus nõuda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist või Teie isikuandmete töötlemise piiramist või  esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemisele. Videovalve olemuse tõttu ei pruugi kõigi eelnimetatud õiguste kasutamine olla alati võimalik.

Juhul kui Te leiate, et videovalve teostamisega on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda kaebusega kas AS-i Silikaat või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja