Ehitame Eestit alates 1910

Projekteerijale

Lae alla Silikaadi digitaalne tootekataloog kasutamiseks BIM ja CAD süsteemides või kasuta veebiversiooni.

Kataloogi paigaldamis- ja kasutusjuhendi leiad siit.

Tehniline info

Plokk 240 Plokk 180 Plokk 120
Mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus) 250 mm, 240 mm, 192 mm 300 mm, 180 mm, 192 mm 300 mm, 120 mm, 192 mm
Mõõtmetolerantsid T3 T3 T3
Survetugevus (keskmine) brutopinnale ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2
Normaliseeritud survetugevus ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2
Tuletundlikkus A 1 A 1 A 1
Veeimavus < 15 % (massi järgi) < 15 % (massi järgi) < 15 % (massi järgi)
Veeauru diffusioonitegur (tabeliväärtus) 5/10 5/10 5/10
Brutokuivtihedus 1300 - 1400 kg/m3 1300 - 1400 kg/m3 1550 - 1650 kg/m3
Ekvivalentne soojuserijuhtivus 0,56 W/mK 0,56 W/mK 0,56 W/mK
Külmakindlus F2 F2 F2
Tulepüsivusklass REI240 REI90 REI90
Helipidavus R'w 55 dB 52 dB 48 dB

Armeerimine

Seina armeerimine

Silikaatplokkidest sein ei vaja üldjuhul suure tugevuse tõttu armeeringut. Siiski on neli piirkonda, mis vajavad konstruktiivset armatuuri pragude tekkimise vältimiseks.

Armeeri kindlasti:

  1. Esimese plokirea pealt (väldib vundamendi pingete levimise seina)
  2. Viimase plokirea alt (aitab jaotada katuse koormust seinale)
  3. Avade all asuva plokirea alt (jaotab aknapostide koormuse seinale)
  4. Silluse plokirea alt (vähendab temperatuuripaisumist ja jaotab koormust aknavahepostidele)

Armeerimiseks sobib müürivõrk (mördi puhul) või Murfor EFS armatuur (plokiliimi kasutamisel).

Sildamine

Akna- ja ukseavade kohal asuvate plokiridade raskus jaotatakse kahele poole ava silluste abil. Silikaatplokkidest müüri sobivad kõige paremini raudbetoonist sillused. Silluse tüübi (mõõtmed, armeering, kandevõime, pikkus), määrab projekteerija. Silluse toetuspinna all peab olema lõikamata plokk. Üle 1,5 m laiuste avade puhul peab silluse minimaalne toetuspind ühe otsa all olema vähemalt 250 mm.

Silluste ja vahelaepaneelide paigaldamisel peaks jälgima, et sillus või paneel toetuks vähemalt poole ploki peale või lähtuma projektis etteantud nõuetest. Betoonist vöö valamisel tuleb lähtuda betoonivalu põhimõtetest. Kuna silikaatplokkidel on kaks läbivat õõnsust, siis peab arvestama, et betooni valgub ka neisse avadesse. Seega tuleb arvestada mõningase betooni ülekuluga. Betoonikulu vähendamiseks võib läbivad õõnsused täita poole kuni kolmveerandi osas montaaživahuga.
Silikaatplokkide puhul on tellingute ja rakiste kinnitamiseks sobilik kasutada sõlmtüübleid.

Tootekoguse kalkulaator

Sõlmede joonised pdf/dwg

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja