Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Till projektören

Ladda ned den digitala produktkatalogen av Silikaat för användning i BIM– och CAD-system
eller se webbversionen.

Se installations- och bruksanvisningen för katalogen här.

Teknisk data

Block 240 Block 180 Block 120
Mått (längd, bredd, höjd) 250 mm, 240 mm, 192 mm 300 mm, 180 mm, 192 mm 300 mm, 120 mm, 192 mm
Måttoleranser T3 T3 T3
Tryckhållfasthet (i genomsnitt) på bruttoyta ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2 ≥ 20 N/mm2
Reaktion vid brandpåverkan A 1 A 1 A 1
Vattenabsorption < 12 % (vikt%) < 12 % (vikt%) < 12 % (vikt%)
Ångdiffusionskoefficient (tabellvärde) 5/10 5/10 5/10
Torrdensitet brutto 1300 - 1400 kg/m3 1300 - 1400 kg/m3 1550 - 1650 kg/m3
Ekvivalent värmekonduktivitet 0,56 W/mK 0,56 W/mK 0,56 W/mK
Frostbeständighet F2(≥ 108 cyk.) F2(≥ 108 cyk.) F2(≥ 108 cyk.)
Brandteknisk klass REI240 REI90 REI90
Ljuddämpningsförmåga R'w 55 dB 52 dB 48 dB

Armering

Väggarmering

En vägg av kalksandstensblock är oftast mycket hållfast och behöver ingen armering. Det finns dock fyra områden som kräver konstruktionsarmering för att undvika sprickbildning.

Följande ställen bör alltid armeras:

  1. Ovanpå den första blockraden (hindrar spridning av spänningar från husgrunden till väggen)
  2. Nedanför den sista blockraden (bidrar till fördelning av yttertakets tyngd på väggen)
  3. Nedanför blockraden under fönstren (fördelar lasten från karmsidostycken på väggen)
  4. Nedanför överliggarens blockrad (minskar värmeexpansion och fördelar lasten på fönstermittposter)

Lämpliga armeringsprodukter är murnät (vid användning av murbruk) eller armering Murfor EFS (vid användning av blocklim).

Överliggare

Tyngden av blockrader ovanför fönster- och dörröppningar fördelas på vår sida av öppningen med hjälp av överliggare. Överliggare i armerad betong passar bäst för kalksandstensmurar. Typen av överliggare (mått, armering, bärförmåga, längd) fastställs av projektören. Överliggaren ska vila på en oskuren tegelsten Vid över 1,5m breda öppningar ska överliggarens stödyta per ände vara minst 250mm.

Vid montering av överliggare och bjälklagspaneler bör man se till att överliggaren eller panelen vilar på minst hälften av ett block eller i enlighet med kraven enligt projektet. Vid gjutning av betongband följs principerna för betonggjutning. Kalksandstensblock har två genomgående håligheter så en del betong rinner ned i dessa. Räkna md något ökad betongåtgång. Betongåtgången kan minskas genom att fylla de genomgående håligheterna till hälften eller två tredjedelar med montageskum.
Ställningar och fixturer monteras helst fast med hjälp av universalpluggar vid kalksandsten.

Pallkalkylator

Förteckning över gällande ritningar PDF/DWG

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare