Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Sand från sandtäkt

Sanden av Silikaat är ljus, sköljd och fri från större stenar. Sanden är utvunnen med pump under blåaktiga vattenskikt. Upplösta lerpartiklar spolas bort under avrinning så att överflödigt damm avlägsnas från sanden och den blir sköljd, siktad och ren. Naturlig sand bryts i Männiku täkt enligt en fastställd brytningsplan. Sandens överensstämmelse med kraven kontrolleras löpande i enlighet med en fastställd provningsplan.

Enligt radiometrisk undersökning är sanden lämplig för bostadsbyggande.

Öppna mer
Sand från sandtäkt

Pris

Benämning Fraktion Enhet Pris (inkl moms)
Grov byggsand 0 - 4 mm ton 8,04 EUR
Fyllningssand 0 - 2 mm ton 5,04 EUR

Skicka förfrågan

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare