Allt fler estniska kalksandstensblock kommer till Sverige

Läs mer

Den första måndagen i februari. En vindstilla vinterdag i Männiku. Från stenlagret av AS Silikaat hörs bullret av en dieselmotor. Efter en tid kör en flink Toyota-truck ut mellan höga vita staplar med en hög pallar med 180 kalksandstensblock. Viktor manövrerar skickligt mot en svensk Scania-lastbil som står och väntar. Lastbilen är nästan full av vita pallar med kalksandstensblock. De två sista pallarna landar smidigt på plats, remmarna surras fast och lastbilen kör mot Sverige.

Det är redan det tredje lastbilslasset som körs över den nyfallna snön från den stora anläggningen av Silikaat till hamnen.

De naturliga kalksandstensblocken, tillverkade med lång erfarenhet och stor noggrannhet i Estland, kommer att användas i skiljeväggar i ett nytt bostadsområde i Halmstad. Beskrivningen över projektet visar att valet av byggmaterial är mycket väl genomtänkt eftersom de framtida invånarna är medvetna om den positiva effekten av naturliga byggmaterial på boendemiljön och uppskattar ett hem med ljuddämpande väggar.

Före den sista vintermånadens utgång kör ytterligare fyra lastbilar med kalksandstensblock samma väg.

Relaterade produkter

Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare