Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Kalksandstenstegel

Kurna vägkorsning på Tallinns ringled
Sand från sandtäkt

Kurna vägkorsning på Tallinns ringled

Färdigställd: i oktober 2015 AS Silikaat levererade 338 773 ton sand till objektet. Enligt det estniska vägverket utgör anläggning av Kurna vägkorsning en etapp i uppdateringen av Tallinns ringled till en modern 2+2-väg av klass 1. Bland Estlands viktigaste vägar har trafikbelastningen ökat mest just på Tallinns ringled - med närmare 50 procent inom de senaste tio åren. Den viktigaste förändringen för trafikanter är antalet körbanor per riktning (2+2), ohindrad körning på ringleden (i stället för trafikljus), en mittsträng mellan körriktningarna och avskiljning av lokal trafik från huvudleden. Samtidigt med den planskilda korsningen i Kurna anlades även en 4,4 km sträcka med fyra banor mellan Jüri viadukt och Kurna korsning. Tallinns ringled ingår i det europeiska TENT-T-vägnätet vilket innebär att det estniska vägverket kan till större delen finansiera dess utveckling från EU:s sammanhållningsfond.

Kalksandstenstegel

Flerbostadshus på 9 plan på Ehitajate tee i Tallinn

Färdigställt 2003

Arkitekt Nikolai Jakobišvili

Öppna galleri

Kalksandstenstegel

Kontorsbyggnad på Tehnikagatan i Tallinn

Färdigställt 2002

Arkitekt Rein Murula

Öppna galleri

Kalksandstensblock, Kalksandstenstegel

Haanja mineral vatten produktion byggnad

Färdigställt: 2019

produktion byggnad partitioner: Byggblock 180 Strong, kalksandstenstegel Classic 250x120x88

Öppna galleri

Kalksandstenstegel

Villa Vigand i Viljandi

Färdigställt 1996

Arkitekt Emil Urbel

Arkitekt Emil Urbel är känd för sina nyfunktionalistiska stilrena villor som utgår från den klassiska modernismen och kännetecknas av välgenomtänkta planlösningar. Utförandet fokuserar alltid på materialval och byggkvalitet. Villa Vigand som år 1996 vann det estniska kulturkapitalets årspris inom arkitektur är ett bra exempel på arkitektens stil och attityd.

Öppna galleri
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare