Estländsk byggmaterialtillverkare sedan 1910

Kalksandstensblock

Kurna vägkorsning på Tallinns ringled
Sand från sandtäkt

Kurna vägkorsning på Tallinns ringled

Färdigställd: i oktober 2015 AS Silikaat levererade 338 773 ton sand till objektet. Enligt det estniska vägverket utgör anläggning av Kurna vägkorsning en etapp i uppdateringen av Tallinns ringled till en modern 2+2-väg av klass 1. Bland Estlands viktigaste vägar har trafikbelastningen ökat mest just på Tallinns ringled - med närmare 50 procent inom de senaste tio åren. Den viktigaste förändringen för trafikanter är antalet körbanor per riktning (2+2), ohindrad körning på ringleden (i stället för trafikljus), en mittsträng mellan körriktningarna och avskiljning av lokal trafik från huvudleden. Samtidigt med den planskilda korsningen i Kurna anlades även en 4,4 km sträcka med fyra banor mellan Jüri viadukt och Kurna korsning. Tallinns ringled ingår i det europeiska TENT-T-vägnätet vilket innebär att det estniska vägverket kan till större delen finansiera dess utveckling från EU:s sammanhållningsfond.

Kalksandstensblock

Kommersiell byggnad Väike-Järve

Färdigställt: Mars 2020

Block som används i konstruktion: 240 Silence, 120 Slim

Adress: Pärnu mnt. 186, Tallinn

Foton: Tiit Veermäe

Öppna galleri

Kalksandstensblock

Koksvere hyra hus

Färdigställt: Mars 2020

Block som används i konstruktion: 240 Silence

Foton: Olev Kenk / ERR

Öppna galleri

Kalksandstensblock

Kontorsbyggnaden för jordbruksföretag i Kõo

Kõo kontorshus som blev färdigt sommaren 2018 används av fyra olika företag inom Silikaat Grupp : Kõo Agro OÜ, Biometaan OÜ, Mangeni PM och Navesti OÜ.

Kalksandstensblock, Kalksandstenstegel

Haanja mineral vatten produktion byggnad

Färdigställt: 2019

produktion byggnad partitioner: Byggblock 180 Strong, kalksandstenstegel Classic 250x120x88

Öppna galleri
Hitta din närmaste återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare