Eesti ehitusmaterjali tootja alates 1910

Silikaatplokk

Kurna liiklussõlm Tallinna ringteel
Karjääriliivad

Kurna liiklussõlm Tallinna ringteel

Valmimisaeg: oktoober 2015

Objekti valmimiseks kulus 338 773 tonni AS Silikaat karjääriliiva.

Maanteeameti teatel jätkus Kurna liiklussõlme valmimisega Tallinna ringtee väljaehitamine kaasaegseks, 2+2 sõiduradadega esimese klassi maanteeks. Eesti põhimaanteedest on liiklussagedus kasvanud enim just Tallinna ringteel – viimase kümne aasta jooksul koguni ligi 50 protsenti.

Liiklejate jaoks on peamine erinevus varasemaga võrreldes radade arv sõidusuunas (2+2), takistusteta sõit ringteel (varem fooriristmik), sõidusuundade vaheline eraldusriba ning kohaliku liikluse eraldamine põhitrassist.
Koos Kurna eritasandilise ristmikuga valmis ka neljarajaline 4,4-kilomeetrine lõik Jüri viaduktist kuni Kurna sõlmeni.
Tallinna ringtee kuulub üle-euroopalisse TENT-T teedevõrku, mis tähendab, et Maanteeamet saab seda välja arendada suures osas Euroopa Liidu Ühtekuulusfondi finantseerimisel.

Silikaatplokk

Väike-Järve ärimaja

Valmimisaeg: märts 2020

Ehitusel kasutatud silikaatplokki 240 Silence, Slim 120.

Aadress: Pärnu mnt. 186, Tallinn

Valmimisaeg: märts 2020

Fotod: Tiit Veermäe

Ava galerii

Silikaatplokk

Juuru Eduard Vilde Kool

Valmimisaeg: 2019

Tagamaks klassiruumide helipidavuse, on Juuru Eduard Vilde Kooli juurdeehituse vaheseinad laotud silikaatplokist Silence 240.

Silikaatplokk

Kõo põllumajandusettevõtete kontorihoone

2018. aasta suvel valminud Kõo kontorihoone on töökohaks neljale Silikaat Grupi ettevõttele: Kõo Agro OÜ, Biometaan OÜ, Mangeni PM ja Navesti OÜ.

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja

Tulemus

  • Kivide kogus

    0 tk

  • Kuivsegu kogus

    0 kg

Leia lähim edasimüüja