AS Silikaat roll Eesti energiatootmises

Loe edasi

Ajavahemikus august-detsember 2019 täitis AS Silikaat Eesti Energia riigihanke, tarnides 700 tonni kuivliiva kolme Eesti suurima soojuselektrijaama taaskäivitamiseks.

Auvere, Balti ning Eesti soojuselektrijaamades on kasutusel keskkonnasõbralikud, keevkihttehnoloogial töötavad katlad, mis võimaldavad kasutada biokütuseid. Selliste katelde tööprotsessis kasutatakse keevkihi materjalina ühtlase terasuurusega kuivliiva, mis peab vastama rangetele kvaliteedinõuetele. Tähtis on liiva kõrge kvartsi sisaldus, puhtus ning kindel terasuurus ehk fraktsioon. Sellise toote valmimine on mahukas töö, kus erinevates etappides annavad oma panuse kõik Silikaat AS-i üksused.

Esiteks tuleb proovide ja liivamaardla kaardistamise abil leida õige koht, kus leidub sobivat toormaterjali. Seejärel toimub kaevandusprotsess, mis võib olla vaevarikas ja ka ohtlik (Männiku karjääris leidub rohkelt sõjaaegseid mürske). Kaevandatud toorliiv transporditakse karjääri läheduses asuvasse tsehhi kus toimub kuivatamine, vajaliku fraktsiooni sõelumine, pakendamine ning ladustamine.

Soojuselektrijaamade tööprotsesside omapära nõuab tihti tarnijalt operatiivset reageerimist, mistõttu on äärmiselt tähtis hästi toimiv sisekommunikatsioon ettevõttes ning usaldusväärne logistikapartner, kes on suuteline vajadusel teostama vedu väga lühikese etteteatamisajaga.

Eesti Energiale kuuluvad Narva elektrijaamad on Eesti suurimad elektri- ja soojusenergia tootjad, mis annavad üle 90% Eestis toodetavast elektrienergiast, varustavad soojusega kogu Narva linna, ekspordivad elektrienergiat Baltimaadesse ning Estlinki merekaabli kaudu ka Põhjamaadesse.

AS Silikaat alustas Männiku karjääris liiva kaevandamisega 1953. aastal ning on sellest ajast peale varustanud ehitus- ja täiteliivaga paljusid riikliku tähtsusega objekte. Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1910, mil alustati silikaattelliste tootmisega. Täna valmistab Silikaat lisaks traditsioonilisele silikaattellisele ka ehitusplokke ning ehituslikke kuivsegusid.

Leia edasimüüja
Leia edasimüüja